Kontrast
 • English

 • Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi

  Zakład  Zarządzania Organizacjami Publicznymi (ZZOP) funkcjonuje w ramach Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od lutego 2017 r.

  Celem naukowo-dydaktycznym ZZOP jest inicjowanie badań i integrowanie dorobku poznawczego, metodologicznego i organizacyjno-technicznego w dziedzinie zarządzania publicznego.

  Tematyka naukowo-badawcza i dydaktyczna wpisuje się w główny dyskurs nad paradygmatami w naukach o zarządzaniu, silnie akcentując wątek pragmatyczny, wyrażający się w badaniu i opracowywaniu nowych sposobów działania adekwatnych dla różnych organizacji. Podejmowane zagadnienia badań mają w założeniu ściśle odpowiadać potrzebom doskonalenia funkcjonowania jednostek zarówno sektora publicznego, ale także i prywatnego.

  Obszary badawcze

  • rozwój instytucjonalny
  • zarządzanie publiczne
  • metodologia zarządzania publicznego
  • ekonomia instytucjonalna
  • zarządzanie w sektorze ochrony zdrowia

   

  ZESPÓŁ ZAKŁADU ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI

  dr hab. Marek Ćwiklicki, prof. nadzw. UEK – Kierownik – szczegółowe informacje

  dr hab. Jacek Klich, prof. nadzw. UEK – szczegółowe informacje

  mgr Kamika Pilch – szczegółowe informacje

  mgr Michał Żabiński, asystent – szczegółowe informacje

  mgr Agnieszka Silenko – Sekretariat

   

  PROJEKTY BADAWCZE

  W ZZOP realizowane są projekty badawcze, których tematem jest:

  • aktualizacja metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego
  • metodologia zarządzania publicznego

   

  SEMINARIUM „PROBLEMY METODOLOGII ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO”

  Celem seminarium jest stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń z zakresu metodologii badania organizacji działających w sektorze publicznym i na rzecz tego sektora, a także społeczeństwa. Seminarium jest poświęcone wybranym i kompleksowym aspektom metodologicznym wynikających z wyłaniających się paradygmatów badawczych i przyjętych tradycji badawczych adaptujących nowe trendy.

  Ze względu na warsztatowy charakter seminarium liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje pierwszeństwo zgłoszenia.

  Organizatorem seminarium jest Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi. Pytania związane z seminarium prosimy przesyłać na adres: marek.cwiklicki@uek.krakow.pl.