Kontrast
 • English
 • Badania naukowe

  Zakres badawczy Katedry:
  – prawo administracyjne
  – prawo samorządu terytorialnego
  – postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
  – prawo gospodarcze
  – publiczne prawo gospodarcze
  – prawo konkurencji
  – prawo własności intelektualnej
  – ochrona dóbr osobistych
  – prawo zamówień publicznych