Historia Wydziału

Na początku lat 90. XX wieku z inicjatywy prof. dr hab. Jerzego Hausnera utworzono Samodzielny Zakład Gospodarki i Administracji Publicznej, przekształcony później w Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej (GAP). Od początku funkcjonowania GAP-u naszą misją było kształcenie profesjonalnej kadry dla administracji publicznej, przedsiębiorstw sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych.

Początkowo Gospodarka i administracja publiczna była jedną ze specjalności na kierunku Ekonomia. Z czasem, w oparciu o autorski program kształcenia, utworzono studia I i II stopnia na kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna.

Rozwój naukowy pracowników Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej oraz wieloletnia, nieformalna współpraca z Katedrami, które wchodzą obecnie w  skład Wydziału, stanowiły przesłanki do utworzenia Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej.

Proces tworzenia został zainicjowany Zarządzeniem Rektora z lipca 2015 roku, a rozpoczęcie działalności naukowo-dydaktycznej nastąpiło z początkiem roku akademickiego 2016/2017 tj. z dniem 1 października 2016 roku.

Wydział GAP powstał w wyniku podziału Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (WEiSM) oraz Wydziału Finansów (WF) (obecnie Finansów i Prawa) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i od dnia 1 października 2016 roku funkcjonował w strukturze 6 Katedr:

·         Katedra Filozofii

·         Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej (obecnie Katedry: Administracji Publicznej i Gospodarki Publicznej),

·         Katedra Gospodarki Regionalnej

·         Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej

·         Katedra Prawa Publicznego

·         Katedra Socjologii

 

Pierwsze Władze dziekańskie Wydziału wybrane na kadencję 2016-2020:

DZIEKAN

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

PRODZIEKANI

dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK – Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich

dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK – Prodziekan ds. Nauki i Współpracy