Badania naukowe

W Katedrze Gospodarki Publicznej realizowane są projekty badawcze, których tematem jest:

  • konkurencyjności gospodarki
  • polityka przemysłowa
  • polityka innowacyjna