O Katedrze Gospodarki Publicznej

Zasadniczym obszarem tematycznym prac naukowych Katedry Gospodarki Publicznej jest analiza uwarunkowań efektywności funkcjonowania sektora gospodarki publicznej oraz prowadzonej w tym zakresie polityki. W zakresie obszarów badawczych katedry znajduje się analiza uwarunkowań rozwojowych przedsiębiorstw publicznych jak i układów gospodarczych na poziomie regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących Regionalnych Systemów Innowacji. Prace badawcze obejmują również analizę efektywności wdrożeń dokumentów programowych różnych szczebli administracji publicznej dotyczących rozwoju gospodarki. Prowadzone badania dotyczą także zagadnień związanych z tymi aspektami polityki gospodarczej, które determinują poziom konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.