O Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej

Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej została założona w 1958 roku. Jej pierwszym kierownikiem został profesor Stanisław Hoszowski jeden z ojców założycieli polskiej szkoły historii gospodarczej i uczony o międzynarodowym prestiżu. Kolejni kierownicy Katedry: prof. Janina Bieniarzówna, prof. Jana M. Małecki, prof. UEK Jan Szpak kontynuowali działalność naukową i dydaktyczną Katedry na polu historii gospodarczej i społecznej. Od roku 1993 Katedra składa się z dwóch zakładów. Wynika to z jej rozwoju kadrowego i stałego poszerzania pola badawczego. Powstały wówczas Zakład Historii Gospodarczej i Zakład Rozwoju Miast. Oba Zakłady kontynuowały badania zapoczątkowane przez profesora Hoszowskiego, a obecnie podejmowane przez prof. UEK Krzysztofa Brońskiego oraz rozwijały interdyscyplinarne badania nad rozwojem miast oraz teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego zainicjowane przez prof. Jacka Purchlę, co w 2008 roku znalazło wyraz w zmianie nazwy Zakładu Rozwoju Miast na Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich oraz umożliwiło nawiązanie międzynarodowej współpracy w ramach sieci UNITWIN/UNESCO. Katedrą, od 2008 roku, kieruje prof. Jacek Purchla.

Więcej informacji na stronie