Budujemy trwałe relacje z biznesem, na który wpływa wiele polityk publicznych. Łączymy administrację i biznes od lat.  Zajmujemy się zarządzaniem sprawami publicznymi od A do Z: badamy potrzeby, opracowujemy założenia, przygotowujemy koncepcje, planujemy, realizujemy, wdrażamy, ewaluujemy.

Prowadzimy działalność naukową, badawczą, doradczą i wydawniczą. Nasi eksperci to specjaliści z zakresu: ekonomii, filozofii, zarządzania, polityk publicznych, socjologii i prawa.

Poznaj naszych pracowników

Mamy doświadczenie w przygotowywaniu pojedynczych ekspertyz i całościowych diagnoz dla administracji publicznej i biznesu w kluczowych obszarach funkcjonowania państwa i gospodarki, np. konkurencyjności, innowacyjności, samorządu terytorialnego, polityki regionalnej.

Działamy w oparciu o wypracowane metody, dostosowując się do Twoich potrzeb.

Chętnie podzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Nasze zasoby i doświadczenie umożliwiają profesjonalną współpracę z:

  • biznesem,
  • administracją publiczną,
  • III sektorem,
  • szkołami ponadgimnazjalnymi.

SZKOŁY:

Warsztaty akademickie GAP w Twojej szkole

Zapraszamy do skorzystania z naszego otwartego programu dla szkół ponadgimnazjalnych, który prowadzą nasi najlepsi dydaktycy.

Zdając sobie sprawę z tego jak napięte są programy dydaktyczne, nie organizujemy spotkań  informacyjnych. Wpisujemy się w istniejący program nauczania (np. w  zajęcia z Podstaw przedsiębiorczości lub Wiedzy o społeczeństwie) prowadząc nowoczesne zajęcia akademickie na jednej lub kilku lekcjach.

Dzięki różnorodności zainteresowań naukowych naszych pracowników tematyka wykładów i warsztatów obejmuje zagadnienia z zakresu: ekonomii, filozofii, gospodarki przestrzennej, prawa, socjologii czy zarządzania.

Interesujemy się  najbardziej aktualną problematyką społeczno-gospodarczą, dzięki czemu możemy zaproponować uczniom dyskusję na temat np.: konieczności ograniczania swobód obywatelskich w obliczu zagrożeń terroryzmem, czy roli państwa w rozwiązaniu problemu nierentownych kopalni lub spłaty kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich lub propozycji władz Krakowa wprowadzenia płatnego parkowania na terenie całego miasta. Nasi wykładowcy często komentują bieżące wydarzenia w mediach i gotowi byliby moderować dyskusję uczniów na wybrane tematy.

Patronat UEK w Liceum Ogólnokształcącym w Piekarach

Współpraca pomiędzy naszą Uczelnią a przedstawicielami Liceum Ogólnokształcącego im. Josephine Gebert w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w podkrakowskich Piekarach oficjalnie zapoczątkowana została w piątek 18 marca b.r.

Uroczystego podpisania umowy patronackiej w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dokonali: Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK oraz Dyrektor Szkoły ks. mgr Zygmunt Robert Berdychowski CM. Gospodarzy reprezentowali również dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK oraz Dyrektor Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK.

Patronat objął klasę o profilu ekonomiczno-turystycznym w LO w Piekarach, realizującej program rozszerzonej matematyki, geografii i języka angielskiego. Zgodnie z podpisanym porozumieniem od roku szkolnego 2022/2023 uruchomiony zostanie specjalny program edukacyjny przewidziany na czteroletni cykl kształcenia, obejmujący 10 godzin dydaktycznych w roku szkolnym.

Zajęcia wspierające dydaktykę prowadzone przez pracowników Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii dotyczyć będą problematyki szeroko pojętego ładu politycznego i społeczno-ekonomicznego świata.

Umowa patronacka przewiduje organizację zajęć zarówno na terenie Liceum, jak i na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w tym uczestnictwo uczniów w aktywności Koła Nauk Politycznych „Homo Politicus” działającego przy Katedrze Nauk Politycznych.

Udział w zajęciach akademickich na UEK ma w założeniu pomóc w rozwoju z interesującego licealistów obszaru wiedzy, a także umożliwić zapoznanie ich z charakterem i specyfiką zajęć na wyższej uczelni ekonomicznej.

Zwieńczeniem zaangażowania uczniów LO w Piekarach we współpracę z naszą Uczelnią będzie otrzymanie przez nich certyfikatów uczestnictwa w programie.

Patronat UEK w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

Umowa współpracy z IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie została podpisana we wrześniu 2019 roku. Zajęcia dla uczniów w formie wykładów, warsztatów i zajęć projektowych prowadzą pracownicy Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich UEK.

Na zajęciach prowadzonych w ramach klasy pod patronatem UEK poruszane są tematy dotyczące geografii ekonomicznej, ekonomii, urbanistyki i planowania przestrzennego. Uczniowie mają okazję zapoznać się z najnowszymi technikami projektowania przestrzeni i przy ich użyciu stworzyć własny projekt zagospodarowania wybranego obszaru.

Zajęcia odbywają się w większości na terenie Kampusu UEK, dzięki czemu uczniowie mogą poznać realia życia studenckiego. Po zakończonym cyklu dydaktycznym uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w kursie i osiągnięte kompetencje.

Patronat UEK w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Nowodworskiego w Krakowie

Klasę patronacką GAP w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Nowodworskiego w Krakowie uruchomiono na mocy porozumienia podpisanego między Szkołą i Uczelnią w lipcu 2017 r. Program klasy patronackiej zaproponowano klasie z rozszerzonym programem nauczania matematyki geografii i j. angielskiego (mat-geo-ang). Zasadniczym elementem programu dydaktycznego jest realizowany przez wykładowców UEK dwuletni kurs akademicki obejmujący Podstawy Ekonomii (60 godzin Mikro- i Makroekonomii) oraz Ekonomię Sektora Publicznego i Zarządzanie Publiczne, tj. po 10 godzin:

– Wprowadzenie do ekonomii sektora publicznego;

– Gospodarka globalna: międzynarodowe zależności i polityka ekonomiczna;

– Etyczny wymiar polityki publicznej;

– Zarządzanie dziedzictwem kulturowym;

– Wprowadzenie do przedsiębiorczości;

– Metody ilościowe i analiza danych.

Zajęcia odbywają się na kampusie UEK przy ul. Rakowickiej, gdzie obok zgłębiania tajników ekonomii i zarządzania, uczniowie zapoznają się ze zwyczajami akademickimi, a także mają okazję korzystać z zasobów Biblioteki UEK. Program kończy się wręczeniem certyfikatu ukończenia kursu. Obecnie drugi rok programu realizuje czwarty już rocznik Nowodworczyków (klasa III G), a pierwszy rok programu –  piąty roczników uczniów klasy patronackiej (klasa II G).  Opiekunem klasy patronackiej jest dr Tomasz Geodecki.