Kontrast
 • English

 • Strategiczne diagnozy i raporty

  • opracowanie lub aktualizacja strategii rozwoju terytorialnego oraz strategii obszarowych,
  • monitoring i ewaluacja strategii rozwoju terytorialnego,
  • przygotowanie i konsultowanie programów operacyjnych do strategii rozwoju terytorialnego,
  • analizy i ekspertyzy w zależności od indywidualnego zapotrzebowania samorządów,
  • wsparcie procesów planowania i zagospodarowania przestrzennego,
  • optymalizacja działania urzędów gmin i starostw z wykorzystaniem metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI), w tym analizy instytucjonalne i strategie organizacyjne.

   

  Doświadczenie

  • opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Dębickiego na lata 2015-2022 – zamawiający: Starostwo Powiatowe w Dębicy,
  • przygotowanie planów operacyjnych i monitoring strategii rozwoju – zamawiający: Starostwo Powiatowe w Krotoszynie,
  • przeprowadzenie analizy instytucjonalnej i planowania rozwoju z wykorzystaniem metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (metody PRI) – zamawiający: Starostwo Powiatowe w Kielcach, Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu,
  • program operacyjny wdrażania strategii rozwoju kultury w Warszawie do 2020 roku (na zlecenie Biura Kultury m. st. Warszawy),
  • raport na temat sytuacji społeczno-demograficznej przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców mieszkających w Krakowie (na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków),
  • analiza potrzeb odbiorców cyfrowych zasobów kultury (na zlecenie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków),
  • raport badawczy dot. rozwiązań instytucjonalnych w dziedzinie polityki społecznej i zdrowotnej w wybranych krajach rozwiniętych.

   

  Przykładowe publikacje

  • Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce: Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy konieczne działania (autorzy: Jarosław Bober, Jerzy Hausner, Hubert Izdebski, Wojciech Lachiewicz, Stanisław Mazur, Aleksander Nelicki, Bartłomiej Nowotarski, Włodzimierz Puzyna, Krzysztof Surówka, Igor Zachariasz, Marcin Zawicki),
  • Raport o stanie państwa: Państwo i My. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej (autorzy: Andrzej Antoszewski, Edwin Bendyk, Maciej Frączek, Anna Giza, Grzegorz Gorzelak, Jerzy Hausner (red.), Hubert Izdebski, Rafał Matyja, Stanisław Mazur (red.), Bartłomiej E. Nowak, Jacek Raciborski, Janusz Reiter, Dawid Sześciło),
  • Raport: Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? (autorzy: Tomasz Geodecki, Jerzy Hausner, Aleksandra Majchrowska, Krzysztof Marczewski, Marcin Piątkowski, Grzegorz Tchorek, Jacek Tomkiewicz, Marzenna Weresa),
  • Raport: Polityka surowcowa Polski. Rzecz o tym czego nie ma a jest bardzo potrzebne (autorzy: Jan Bromowicz, Maciej Bukowski, Jerzy Hausner (red.), Zbigniew Kasztelewicz, Michał Kudłacz, Joanna Kulczycka, Adam Piestrzyński, Janusz Steinhoff, Michał Wilczyński),
  • Analiza potencjału gmin Dobra i Mszana Dolna w zakresie przedsiębiorczości społecznej,
  • Ekonomia społeczna w Małopolsce – w stronę przedsiębiorczości społecznej.

  GAP Community

  Społeczność GAP tworzą pracownicy i studenci Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej UEK oraz pracownicy jednostek zewnętrznych, dzięki którym nasza działalność jest tak różnorodna.

  Jesteśmy społecznością ludzi otwartych na świat. Łączy nas nie tylko miejsce pracy, ale prawdziwa pasja i zaangażowanie. Każdy z nas jest ekspertem w swojej dziedzinie, a naszą postawę można streścić w trzech słowach – wiedza, rozwój, zmiana społeczna.

  Zapraszamy do kontaktu!

  Publikacje

  Nasi pracownicy wydali
  Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  ul. Rakowicka 27,
  31-510 Kraków

  Dziekanat:
  Budynek Główny
  II piętro, pok. 207 i 209
  12 293 59 23
  gap@uek.krakow.pl

  Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  ul. Rakowicka 27,
  31-510 Kraków

  Dziekanat:
  Budynek Główny
  II piętro, pok. 207 i 209
  12 293 59 23
  gap@uek.krakow.pl