Kontrast
 • English

 • Regulamin studiów wyższych UEK

  Katalog wzorów dokumentów dla studentów

  1. Indywidualny Plan studiów – wzór
  2. Indywidualna Ścieżka Edukacyjna -wzór
  3. Indywidualny Tryb Zajęć (szczególna działalność na rzecz uczelni) – wzór
  4. Indywidualny Tryb Zajęć – wzór
  5. Odwołanie do Prorektora – wzór
  6. Powtarzanie przedmiotu – wzór
  7. Powtarzanie semestru – wzór
  8. Przeniesienie na inny kierunek studiów (UEK)-wzór
  9. Przeniesienie na inny kierunek studiów (z innej uczelni) – wzór
  10. Roczny okres rozliczeniowy – wzór
  11. Urlop krótkoterminowy – wzór
  12. Urlop semestralny lub roczny  – wzór
  13. Urlop semestralny lub roczny  – wzór
  14. Wznowienie po niewniesieniu opłat – wzór
  15. Wznowienie z powtarzaniem semestru – wzór
  16. Wznowienie studiów – wzór
  17. Zmiana formy studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne – wzór
  18. Zmiana formy studiów z niestacjonarnych na stacjonarne – wzór

   

  Seminaria – Instytut Polityk Publicznych i Administracji

  Zakres tematyczny seminariów na studiach II stopnia – kierunek Gospodarka i Administracja Publiczna, studia stacjonarne, lato 2020/2021

  Zasady zapisu na seminaria w Instytucie Polityk Publicznych i Administracji na studiach II stopnia dla kierunku Administracja oraz na kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna 2020/2021

  Zakres tematyczny seminariów na studiach I stopnia – kierunek Administracja, studia stacjonarne i niestacjonarne, lato 2020/2021

  Zakres tematyczny seminariów na studiach I stopnia – kierunek Gospodarka i Administracja Publiczna, studia stacjonarne, lato 2020/2021

  Zasady zapisu na seminaria w Instytucie Polityk Publicznych i Administracji studiach I   stopnia dla kierunku Administracja oraz na kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna 2020/2021

   

  Seminaria – Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii

  Zakres tematyczny seminariów na studiach II stopnia –   kierunek Stosunki Międzynarodowe, studia stacjonarne, zima 2020/2021

  Zasady zapisu na seminaria prowadzone w Instytucie Politologii Socjologii i Filozofii na    studiach II stopnia, kierunek Stosunki Międzynarodowe, zima 2020/2021

  Zakres tematyczny seminariów na studiach I stopnia – Stosunki międzynarodowe, lato 2020/2021

  Zasady zapisów na seminaria prowadzone w Instytucie Politologii, Socjologii i Filozofii na studiach I stopnia, kierunek Stosunki międzynarodowe lato 2020/2021

   

  Seminaria –  Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich

  Zakres tematyczny seminariów na studiach I stopnia – Gospodarka przestrzenna, od sem. zimowego 2020/2021

  Zasady zapisu na seminaria prowadzone w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich   na studiach I stopnia, kierunek Gospodarka przestrzenna 2020/2021

  Zasady zapisu na seminaria prowadzone w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich na   studiach II stopnia, kierunek Gospodarka przestrzenna 2020/2021

  Zakres tematyczny seminariów na studiach I stopnia – Studia miejskie lato 2020/2021

  Zasady zapisu na seminaria prowadzone w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich   na studiach I stopnia, kierunek Studia miejskie lato 2020/2021