dr Bernadetta Zawilińska

telefon:
(+48) 12 293 53 90
konsultacje:
miejsce:
Pawilon F, pok. 401
dokumenty:

Adiunkt w Zakładzie Geografii Ekonomicznej. Główne zainteresowania badawcze: turystyka i rozwój lokalny,  a zwłaszcza turystyka na terenach górskich, turystyka zrównoważona, przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki, rola lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych w rozwoju turystyki, społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych oraz zagadnienia dotyczące przewodnictwa górskiego.

Prowadzone zajęcia: geografia turystyczna, turystyka międzynarodowa, krajoznawstwo, turystyka na obszarach chronionych, gospodarowanie na obszarach chronionych, zagospodarowanie turystyczne regionu, pilotaż i przewodnictwo w turystyce międzynarodowej, seminaria dyplomowe (ukierunkowane głównie na problemy turystyki, rozwoju regionalnego i lokalnego), warsztaty terenowe.