Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

  • Zdobądź więcej

    w Kolegium GAP

  • Kategoria naukowa B+

    w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

  • Kategoria naukowa A

    w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Najnowsze artykuły
Skip to content