dr Krzysztof Głuc

telefon:
(+48) 12 293 75 83
konsultacje:
miejsce:
Rakowicka 16 p. 31
dokumenty:

Adiunkt. Dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej w Krakowie.

Absolwent historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, doktorat w National Louis University w Chicago, USA, ukończył studia podyplomowe w zakresie „Prawnych i finansowych aspektów nadzoru właścicielskiego” w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu oraz „Współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem” w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Przez wiele lat pracownik WSB-NLU w Nowym Sączu, gdzie pełnił m.in. funkcję Prorektora ds. dydaktycznych oraz Dziekana Wydziału Studiów Politycznych. Obecnie równolegle pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o.. wiceprzewodniczący Zespołu ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+, obecnie koordynator Programu Kluczowego „Miasto Inteligentne”.

Autor i ekspert w wielu projektach rozwojowych na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego angażujących instytucje samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz firmy, specjalista w zakresie zarządzania projektami infrastrukturalnymi współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Zainteresowania badawcze związane są z funkcjonowaniem usług publicznych, gospodarką komunalną, zarządzaniem strategicznym w gospodarce i administracji publicznej oraz pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za propagowanie polskości w Chicago.