dr Tomasz Kwarciński

telefon:
(+48) 12 293 53 83
konsultacje:
miejsce:
ul. Rakowicka 16, pok. 44a
dokumenty:

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, mgr ekonomii, adiunkt w Katedrze Filozofii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Członek Polskiej Sieci Filozofii Ekonomii, European Network for the Philosophy of the Social Sciences, Philosophy-Economics Network.

Prowadzi badania w zakresie filozofii ekonomii, filozofii społecznej oraz etyki. Interesuje się w szczególności problemem interpersonalnych porównań użyteczności, koncepcjami sprawiedliwości dystrybutywnej i teoriami dobrobytu. Opublikował książkę Równość i korzyść. Amartyi Kumar Sena koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej (2011). Współredaktor książki Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii (2016).