Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

Bogna Gawronska Nowak Foto 2022 167x250

dr hab. Bogna Gawrońska-Nowak, prof. UEK

dr hab. Bogna Gawrońska-Nowak, prof. UEK

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autorka licznych publikacji z zakresu ekonomii stosowanej, międzynarodowej ekonomii politycznej i studiów miejskich. Publikowała między innymi w Eastern European Economics, Journal of Contemporary European Research, Global Discourse: An Interdisciplinary Journal of Current Affairs, Journal of Business and Economics, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy oraz Economics & Sociology.

Uzyskała tytuł doktora habilitowanego na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a tytuł doktora na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym na Uniwersytecie Łódzkim. Jest stypendystką i stażystką europejskich uczelni, między innymi: London School of Economics, Univerista di Padova, Erasmus University, oraz University of Glasgow.

Koordynatorka i ekspertka licznych interdyscyplinarnych projektów badawczych, w tym projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Narodowy Bank Polski (NBP) oraz Programy Ramowe UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Była konsultantką Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Członkini Krajowej Grupy Eksperckiej do 6go Wyzwania Społecznego H2020 i Klastra 2 Horyzont Europa.

Jest współzałożycielką i ekspertką międzynarodowej i interdysycplinarnej sieci badawczej Supported Collaborative Research Network on “The Limits of EUrope: Challenging the Crisis of European Integration” działającej pod auspicjami University Association For Contemporary European Studies (UACES) z siedzibą w Londynie. Stale współpracuje z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów w Warszawie, w którym kieruje pracami Zakładu Społecznych Nauk Stosowanych (EURDATA) w ramach projektów horyzontalnych UE.

Skip to content