Kontrast
 • English

 • dr Dominika Hołuj

  telefon:
  (+48) 12 293 74 66
  konsultacje:
  miejsce:
  Biblioteka, pok. 443a
  dokumenty:

  Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek Gospodarka i Administracja Publiczna). W latach 2001-2010 koordynator zespołu kontrolnego w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. Autorka ponad 20 publikacji naukowych, w tym jednej monografii.

   

  Obszary prowadzonych badań: partycypacja społeczna, w szczególności jako element procesu zarządzania zasobami dziedzictwa kulturowego, wartości ekonomiczne i kulturowe dziedzictwa kulturowego, konfliktogenność procesu „zarządzania zmianą” przestrzenno-funkcjonalną; Rozwój miast – współczesne paradygmaty rozwoju ośrodków miejskich. Funkcje miejskie. Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy miasta. Gospodarka cyrkularna – w zakresie ponownego wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego. Funkcjonowanie samorządów miejskich. Rewitalizacja.