Kontrast
 • English

 • dr Piotr Kopyciński

  telefon:
  (+48) 12 293 75 63
  konsultacje:
  miejsce:
  Rakowicka 16, pok. 43
  dokumenty:

  Adiunkt. Dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK) oraz Dyrektor Centrum Polityk Publicznych UEK (CPP UEK).

  Absolwent (2005 r.) specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zarządzanie w Administracji Publicznej. Od października 2014 r. adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w latach 2011-2014 asystent w tej jednostce.

  Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomii, tytuł uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, rozprawa doktorska pt.: Wpływ koordynacji sieciowej na innowacyjność regionu (przykład województw małopolskiego i świętokrzyskiego).
  Od 2005 r. związany z MSAP UEK, a w latach 2014-2016 i od 2020 r. Dyrektor tej jednostki.

  Uczestnik ponad 20. projektów badawczo-wdrożeniowych w zakresie analizy polityk publicznych, innowacyjności, rozwoju lokalnego i regionalnego (w tym projektów w ramach 6. i 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej) oraz autor publikacji z tego zakresu. Członek Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2013-2020 (RSI WM) oraz współredaktor RSI WM. Prowadzi zajęcia dydaktyczne związane z problematyką rozwoju lokalnego i regionalnego, samorządu terytorialnego, polityki regionalnej oraz instytucjonalnych uwarunkowań rozwoju.