Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

Stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka – mgr. inż. Piotr Węgrzynowicz

„W dniu 26 kwietnia 2023 r. Rada Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka na Politechnice Wrocławskiej podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka mgr. inż. Piotrowi Węgrzynowiczowi. Niecały miesiąc wcześniej, 29 marca 2023 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Węgrzynowicza pt. „Kontekst […]

Skip to content