Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

Biuro Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

Oliwia Lisek

inż.  Iwona Kwaśniewska

Dyżury Dyrektorów Instytutu:

Dyrektor Instytutu
Polityk Publicznych i Administracji

dr hab. Ambroży Mituś, prof. UEK

Przyjmuje studentów kierunków:

  • Administracja,
  • Gospodarka i administracja publiczna,
  • Global Business Services

Dyrektor Instytutu
Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich

prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól

Przyjmuje studentów kierunków:

  • Gospodarka przestrzenna,
  • Studia miejskie

Dyrektor Instytutu
Politologii, Socjologii i Filozofii

dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK

Przyjmuje studentów kierunków:

  • Stosunki międzynarodowe
Skip to content