Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

Stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka – mgr. inż. Piotr Węgrzynowicz

Stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka – mgr. inż. Piotr Węgrzynowicz
Indeks

„W dniu 26 kwietnia 2023 r. Rada Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka na Politechnice Wrocławskiej podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka mgr. inż. Piotrowi Węgrzynowiczowi.

Niecały miesiąc wcześniej, 29 marca 2023 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Węgrzynowicza pt. „Kontekst krajobrazowy otoczenia linii kolejowych w kształtowaniu wizerunku Wrocławia”. Promotorką pracy doktorskiej była Pani dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury), a recenzje wykonali: dr hab. inż. arch. Renata Gubańska, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) oraz dr hab. inż. arch. Michał Stangel, prof. uczelni (Politechnika Śląska).”

Skip to content