Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

Odznaczenie Prezydenta Miasta Krakowa „HONORIS GRATIA” dla dra hab. Andrzeja Laskowskiego, prof. UEK

18 marca 2024 r. w krakowskim Magistracie, w sali obrad Rady Miasta Krakowa, odbyła się uroczystość wręczenia odznak Honoris Gratia. Odznaczenie to, ustanowione 17 września 2005 r., przyznawane jest przez prezydenta naszego miasta osobom, instytucjom, stowarzyszeniom i organizacjom zasłużonym dla społeczności Krakowa. W gronie osób wyróżnionych podczas wspomnianej uroczystości znalazł się m.in. dr hab. Andrzej […]

Skip to content