Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

Odznaczenie Prezydenta Miasta Krakowa „HONORIS GRATIA” dla dra hab. Andrzeja Laskowskiego, prof. UEK

Odznaczenie Prezydenta Miasta Krakowa „HONORIS GRATIA” dla dra hab. Andrzeja Laskowskiego, prof. UEK

18 marca 2024 r. w krakowskim Magistracie, w sali obrad Rady Miasta Krakowa, odbyła się uroczystość wręczenia odznak Honoris Gratia. Odznaczenie to, ustanowione 17 września 2005 r., przyznawane jest przez prezydenta naszego miasta osobom, instytucjom, stowarzyszeniom i organizacjom zasłużonym dla społeczności Krakowa. W gronie osób wyróżnionych podczas wspomnianej uroczystości znalazł się m.in. dr hab. Andrzej Laskowski, prof. UEK – historyk sztuki, od 2008 r. pracownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej naszej uczelni.

Prof. Andrzej Laskowski na stałe związany jest z Krakowem od lat 90. XX w., gdzie uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim kolejne stopnie naukowe, współtworząc zarazem krakowskie środowisko akademickie i zajmując się – w ramach pracy w krakowskim oddziale terenowym Narodowego Instytutu Dziedzictwa – pracą ekspercką i dokumentacyjną z zakresu ochrony i konserwacji zabytków województwa małopolskiego, w tym również Krakowa. Istotną częsć jego pracy badawczej i opiniodawczej stanowi tematyka krakowska, w tym zwłaszcza: XIX- i XX-wieczna zabudowa miasta i tworzące ją środowisko architektoniczno-budowlane, przemiany przestrzenne prawobrzeżnego Krakowa, zagadnienia ochrony dziedzictwa kulturowego miasta oraz Kraków jako wiodący ośrodek polskiej sztuki witrażowej.

Skip to content