Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

Stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka – mgr. inż. Piotr Węgrzynowicz

„W dniu 26 kwietnia 2023 r. Rada Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka na Politechnice Wrocławskiej podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka mgr. inż. Piotrowi Węgrzynowiczowi. Niecały miesiąc wcześniej, 29 marca 2023 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Węgrzynowicza pt. „Kontekst […]

Obszary chronione w lokalnych systemach społeczno-gospodarczych – nowy projekt badawczy Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej – Grant NCN

Zespół Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej pod kierownictwem dr Bernadetty Zawilińskiej rozpoczyna realizację nowego projektu naukowego, pt. „Obszary chronione w lokalnych systemach społeczno-gospodarczych. Modele powiązań funkcjonalnych w świetle współczesnych koncepcji”. Głównym celem projektu jest analiza i ocena funkcjonowania obszarów chronionych w Polsce, w kontekście rozwoju nowego paradygmatu obszarów chronionych na świecie, identyfikacja społecznych i ekonomicznych powiązań funkcjonalnych […]

dr hab. Łukasz Mamica profesorem nauk społecznych

Miło nam poinformować, iż w dniu 14 lutego 2023 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji dr. hab. Łukaszowi Mamicy. Profesor pełni funkcję kierownika Katedry Gospodarki Publicznej w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej. Obszar prowadzonych przez niego badań obejmuje między innymi kwestie dotyczące szeroko rozumianej polityki […]

Kryzys jako szansa, czy zagrożenie? Debata kół naukowych Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

„Kryzys jako szansa, czy zagrożenie?” pod takim hasłem odbyła się debata oksfordzka, którą na zakończenie semestru zimowego zorganizowały Koło Prawa Publicznego oraz Koło Nauk Politycznych „Homo Politicus”. Gościem spotkania był prof. dr hab. Andrzej Piasecki. Debata rozpoczęła się od słowa wstępnego wygłoszonego przez prof. Andrzeja Piaseckiego, który krótko scharakteryzował kryzysy wybuchłe w Polsce w minionym […]

Kategoria naukowa A w dyscyplinie “nauki o polityce i administracji”

Miło nam poinformować, że 10 stycznia 2023 r. Minister Edukacji i Nauki uchylił zaskarżoną decyzję o przyznaniu kategorii naukowej B+ w dyscyplinie “nauki o polityce i administracji” i przyznał jej kategorię naukową A. – Bardzo cieszę się z wiadomości o przyznaniu kategorii A dla dyscypliny „nauki o polityce i administracji”. To w pełni zasłużona ocena przeprowadzonej […]

Andrzej Laskowski doktorem habilitowanym w dyscyplinie nauki o sztuce

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 9 grudnia 2022 roku Rada Dyscypliny Nauki o Sztuce Uniwersytetu Jagiellońskiego nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce doktorowi Andrzejowi Laskowskiemu, adiunktowi w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej/UNESCO Chair for Heritage and Urban Studies. Podstawą do nadania stopnia był dorobek habilitanta oraz monografia […]

Seminarium Badawcze Kolegium GAP

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkich pracowników Kolegium GAP do wzięcia udziału w Seminarium Badawczym Kolegium GAP, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2022 r., godz. 14.45, w Sali Senackiej. Tematem najbliższego Seminarium będzie Podsumowanie ewaluacji jakości działalności naukowej w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej w latach 2017-2021 Zapraszam Państwa do udziału w nadchodzącym wydarzeniu.

O wpływie rozlewania się miast na gospodarkę

Zakończyły się badania wpływu rozlewania się miast na gospodarkę Polski, które prowadzone były w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej w ramach grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (Nr 2016/23/D/HS4/02961). Grant zatytułowany „Mechanizmy finansowe w gospodarce wynikające ze zjawiska urban sprawl” realizował zespół w składzie: dr hab. Piotr Lityński, prof. UEK (kierownik projektu), dr inż. Artur Hołuj, dr Piotr Serafin, dr Krzysztof Jakóbik.  Interdyscyplinarne badania, […]

dr Bartłomiej Biga opublikował monografię “Economic of Intellectual Property and Openness”

Wszechobecność własności intelektualnej nie dość, że  nie rozwiązuje starych problemów, to jeszcze tworzy nowe. Dzieje się tak dlatego, że dostajemy inną własność intelektualną niż ta, której potrzebujemy. W efekcie, ochrona prawna, którą jej przyznajemy (patenty, prawo autorskie, itp.) nie spełnia swojej podstawowej roli – nie chroni mniejszych wynalazców przed wielkimi korporacjami, ani nie zachęca do […]

Awanse naukowe pracowników Kolegium GAP

17 czerwca 2021 r. odbyło się Święto Uczelni, w trakcie którego zostały wręczone listy gratulacyjne osobom, które w latach 2020-2021 uzyskały tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego oraz doktora. W Naszym Kolegium tytuł profesora w dziedzinie nauki społeczne, nadany przez Prezydenta RP, otrzymał prof. dr hab. Marek Ćwiklicki . StopIEŃ doktora habilitowanego uzyskali natomiast: dr hab. […]

Projekt badawczy dotyczący pakietów antykryzysowych i zarządzania funduszami anty-COVID-owymi na świecie

Opublikowany został raport badawczy pt. „Managing Covid Funds: the accountability gap” dotyczący zarządzania funduszami anty-COVID-owymi w świecie. Raport sporządziła międzynarodowa organizacja International Budget Partnership, z siedzibą w Waszyngtonie, promująca idee przejrzystości i partycypacji społecznej w sferze finansów publicznych. Badania objęły grupę 120 krajów i niemal 400 antykryzysowych pakietów polityki fiskalnej na kwotę ok. 14 bln USD. […]

Nowy projekt badawczy Katedry Gospodarki Publicznej z zakresu transformacji energetycznej w Polsce

Zespół Katedry Gospodarki Publicznej działając pod kierownictwem prof. Ł. Mamicy uruchamia kolejny projekt badawczy dotyczący problematyki energetycznej w Polsce. Temat projektu: Uwarunkowania transformacji energetycznej w Polsce. Studium przypadku gmin małopolskich. Przedmiot badań będą stanowiły wieloaspektowe zagadnienia z zakresu oszczędzania energii i ekologii, rozpatrywane z punktu widzenia gospodarstw domowych. Obok stworzenia modelu ekonomicznego konsumpcji energii, rozpatrywane […]

Skip to content