Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 9 grudnia 2022 roku Rada Dyscypliny Nauki o Sztuce Uniwersytetu Jagiellońskiego nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce doktorowi Andrzejowi Laskowskiemu, adiunktowi w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej/UNESCO Chair for Heritage and Urban Studies. Podstawą do nadania stopnia był dorobek habilitanta oraz monografia pt. Budując system. Ochrona zabytków sakralnych w diecezji tarnowskiej na przełomie XIX i XX wieku, Kraków 2020.

Z tej okazji Panu Profesorowi składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych.

Okładka ksiązki
Skip to content