Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

Obszary chronione w lokalnych systemach społeczno-gospodarczych – nowy projekt badawczy Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej – Grant NCN

Obszary chronione w lokalnych systemach społeczno-gospodarczych – nowy projekt badawczy Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej – Grant NCN

Zespół Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej pod kierownictwem dr Bernadetty Zawilińskiej rozpoczyna realizację nowego projektu naukowego, pt. „Obszary chronione w lokalnych systemach społeczno-gospodarczych. Modele powiązań funkcjonalnych w świetle współczesnych koncepcji”. Głównym celem projektu jest analiza i ocena funkcjonowania obszarów chronionych w Polsce, w kontekście rozwoju nowego paradygmatu obszarów chronionych na świecie, identyfikacja społecznych i ekonomicznych powiązań funkcjonalnych związanych z istnieniem obszarów chronionych, a w efekcie opracowanie modeli wyjaśniających miejsce i rolę tych obszarów w lokalnych systemach społeczno-gospodarczych. Projekt uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu Opus 24.

Więcej informacji: https://granty.uek.krakow.pl/zawilinska/

Skip to content