Kontrast
 • English

 • dr Bartłomiej Biga

  telefon:
  (+48) 12 293 75 42
  konsultacje:
  miejsce:
  Rakowicka 16, pok. 42
  dokumenty:

  W swojej pracy zajmuje się ekonomiczną analizą prawa i polityk publicznych – zarówno od strony teoretycznej (naukowej), praktycznej (wdrożeniowej), jak i publicystycznej (medialnej). Najwięcej uwagi poświęca własności intelektualnej – głównie prawu autorskiemu i patentom.

  Doradza takie strategie zarządzania zasobami niematerialnymi, które wykorzystują modele biznesowe oparte o szerokie warunkowe udostępnianie. Na blogu (bartomiejbiga.pl) pisze o ekonomii praktycznej, pomagając czytelnikom doprowadzać do tego, aby ekonomia działała na ich korzyść. Współtworzy ruch ekonomii wartości Open Eyes Economy, który można streścić jako odejście od powszechnego w biznesie myślenia w stylu „każdy przychód dobry, każdy koszt zły”.

  Działa na pięciu głównych płaszczyznach:

  • jako pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni (etatowo Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, a ponadto współpraca z Akademią Górniczo-Hutniczą i Uniwersytetem SWPS),
  • jako konsultant biznesowy (Firma-Idea),
  • jako ekspert think tanku (Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego),
  • jako komentator w mediach,
  • jako autor bloga o ekonomii praktycznej (bartlomiejbiga.pl/blog).

  Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie po obronie rozprawy pt. „Ekonomiczna i społeczna analiza prawa ochrony wynalazków”, której promotorem był prof. Jerzy Hausner. Ukończył też dwa jednolite magisterskie kierunki studiów – prawo oraz administrację – na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, gdzie został wpisany na listę adwokatów. Był też zaangażowany w kilkanaście projektów naukowych i wdrożeniowych jako ekspert z zakresu ekonomicznej analizy prawa.

  Specjalizacje i zainteresowania naukowe: ekonomiczna analiza prawa, prawo własności intelektualnej (w szczególności ochrona wynalazków i prawo autorskie), efektywność polityk publicznych, funkcjonowanie administracji publicznej, zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstw,  działania na rzecz poprawy jakości legislacji,  ekonomia kultury.
  Pasje:  muzyka art-rockowa, brydż oraz nowe technologie.
  WWW: bartlomiejbiga.pl