dr Bartłomiej Biga

telefon:
(+48) 12 293 75 42
konsultacje:
miejsce:
Rakowicka 16, pok. 42
dokumenty:

Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie po obronie w maju 2014 r. rozprawy pt. „Ekonomiczna i społeczna analiza prawa ochrony wynalazków”. Ukończył także dwa jednolite magisterskie kierunki studiów – prawo oraz administrację – na Uniwersytecie Jagiellońskim, a ponadto aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, gdzie po zdanym egzaminie został wpisany na listę adwokatów. Od października 2014 r. zatrudniony jako adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej (obecnie Katedrze Administracji Publicznej). Udziela się także jako ekspert w think tanku Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Specjalizacja naukowa: ekonomiczna analiza prawa, prawo własności intelektualnej (w szczególności ochrona wynalazków i prawo autorskie), zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstw, efektywność polityk publicznych, działania na rzecz poprawy jakości legislacji, ekonomia kultury.

Pasje: muzyka art-rockowa, brydż, nowe technologie.

Strona www: ekonomiaprawa.pl