Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

Komisja ds. Ewaluacji Działalności Naukowej kadencja 2020-2024

 • dr hab. Marcin Zawicki, prof.UEK – Przewodniczący Komisji
 • prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól
 • dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK
 • dr hab. Andrzej Laskowski, prof. UEK
 • dr hab. Rafał Lisiakiewicz, prof. UEK
 • dr hab. Konrad Pędziwiatr, prof. UEK
 • dr hab. Rafał Prostak, prof.UEK
 • dr hab. Magdalena Zdun, prof. UEK
 • dr inż. Artur Hołuj
 • dr Tomasz Kwarciński
 • dr Piotr Kopyciński
 • dr Błażej Mazur
 • dr Michał Możdżeń
 • dr Bernadetta Zawilińska
 • mgr Urszula Cieraszewska
 • mgr Dorota Smolińska
 • Oliwia Lisek – Sekretarz Komisji

Komisja Konkursowa Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej kadencja 2020-2024

 • dr hab. Marcin Zawicki, prof.UEK – Przewodniczący Komisji
 • dr hab. Andrzej Słaboń, prof. UEK – Zastępca Przewodniczącego
 • Dyrektor Instytutu, w którym przeprowadzany jest konkurs
 • Kierownik Katedry, w której ma zostać zatrudniony pracownik
 • prof. dr hab. Łukasz Mamica
 • dr hab. Joanna Dzwończyk, prof. UEK
 • dr hab. Katarzyna Guczalska, prof. UEK
 • dr Bernadetta Zawilińska

Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich kadencja 2020-2024

 • prof. dr hab. Łukasz Mamica – Przewodniczący Komisji
 • dr hab. Joanna Dzwończyk, prof. UEK
 • dr hab. Andrzej Kozina, prof. UEK
 • dr hab. Piotr Lityński, prof. UEK
 • dr Paweł Białynicki-Birula
 • dr Inga Mizdrak
 • dr Piotr Serafin
Skip to content