Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

2023

Balogun B. i Pędziwiatr K. (2023) 'Stop calling me Murzyn’ – how Black Lives Matter in Poland, Journal of Ethnic and Migration Studies, 49(6), s. 1552-1569; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369183X.2022.2154914
Biga B. (2023) Współczesne transformacje instytucji własności: perspektywa ekonomiczna , Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 234 s.
Danel Ł. (2023) The Impact of Brexit of the Transformation of Majoritarian Democracy in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Polish Political Science Yearbook, 52(2), s. 159-175; https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ppsy/52/ppsy202329-10.pdf
Dulak M. i Salamon J. (2023) Model podmiotowego rozwoju miast : analiza politologiczno-prawna, Politeja, 20(5), s. 383-410; https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/5634
Francev P. i Kałuża M. (red.), (2023) Coming Back to the Absurd: Albert Camus’s The Myth of Sisyphus: 80 Years On, (Value Inquiry Book Series, 380), Leiden ; Boston : Brill, 244 s.
Gawrońska-Nowak B., Lis P., Zadorozhna O. i Zarzycka A. (2023) Profiling European citizen scientist : Evidence from Poland, Journal of International Studies, 16(4), s. 281-295; https://jois.eu/files/18_jis_Gawronska-Nowak%20et%20al.pdf
Geodecki T. i Zawicki M. (2023) The Domestication of Value Chains through Local Content Requirements : Can Interconnected Economies Benefit from the Chinese Experience?, International Entrepreneurship Review, 9(2), s. 87-110; https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/2158
Gródek-Szostak Z., Kotulewicz-Wisińska K., Lisiakiewicz R. i Zysk W. (2023) The Belorussian IT Sector as a Panacea for the Shortage of Specialists in the Labour Market of Selected Post-communist Countries, International Entrepreneurship Review, 9(1), s. 77-95; https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/2147/2208
Grzybowski M. (2023) Right of Collective Bargaining in the European Social Charter and its Implementation in Selected European Countries and the Principle of Social Dialogue in Acts and Documents of the European Union, Eastern European Journal of Transnational Relations, 7(3), s. 23-42; https://eejtr.uwb.edu.pl/article/view/836/700
Guczalska K. (2023) Ecocentrism : Hopes and Concerns, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 183, s. 165-187; https://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2023/12/183-Guczalska.pdf
Kisiel P., Kroczek P. i Ulman P. (2023) Diagnoza kondycji współczesnej rodziny poprzez pryzmat procesu orzekania nieważności małżeństwa, Kraków : Wydawnictwo UNUM, 190 s.
Kochel L. (2023) Planowanie krajobrazu Berlina, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 163 s.
Kohlenberger J., Buber-Ennser I., Pędziwiatr K., Rengs B., Setz I., Brzozowski J., Riederer B., Tarasiuk O., i Pronizius E. (2023) High Self-selection of Ukrainian Refugees into Europe : Evidence from Kraków and Vienna, PLoS ONE, 18(12), s. 1-24; https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0279783
Kozina A. (2023) Negotiations under Pandemic, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 177, s. 351-362; https://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2023/09/177-Kozina.pdf
Kwarciński T., Okhrimenko I. i Ostasiewicz K. (2023) Rational Altruism vs. Moral Foundations : What Drives Polish Youth to Help Ukrainian Refugees?, Ekonomista, 4, s. 429-453; https://ekonomista.pte.pl/Rational-altruism-vs-moral-foundations-What-drives-Polish-youth-to-help-Ukrainian,174761,0,1.html
Lityński P. (2023) Living in Sprawling Areas : a Cost-benefit Analysis in Poland, Journal of Housing and the Built Environment, 38(2), s. 1069-1096; https://link.springer.com/article/10.1007/s10901-022-09986-6
Martyka A. i Jopek D. (2023) Potencjał średniowiecznego układu przestrzennego w rozwoju zdegradowanego miasta : przykład Dębowca, Jaślisk i Osieku Jasielskiego, Środowisko Mieszkaniowe, 44, s. 35-57; https://housingenvironment.edu.pl/images/Nr%2044/HE_44_Martyka_2023-10-25.pdf
Matusiewicz M., Możdżeń M. i Paprocki W. (2023) Physical Internet in Passenger Air Transport to Decrease Emissions – a Concept, Sustainable Materials and Technologies, 36, s. 1-19; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214993723000246?via%3Dihub
Mazur S. (red.), (2023) Governance and Leadership in Shrinking Cities: Strategies for Managing Urban Decline. Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 220 s.
Mizdrak I. (2023) Sulla dimensione dialogica dell’autorità, The Person and the Challenges : the Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II, 13(1), s. 151-171; https://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/4560
Musiał-Malago’ M. i Grzebyk M. (2023) Activities of a Municipality in the Field of Local Entrepreneurship Development : a Case Study  of the Rzeszów Functional Urban Area, Humanities and Social Sciences (HSS), 30(4), part 1, s. 167-181; https://journals.prz.edu.pl/hss/article/view/1590/1176
Nowicki P., Ćwiklicki M., Kafel P., Niezgoda J. i Wojnarowska M. (2023) The Circular Economy and its Benefits for Pro-environmental Companies, Business Strategy and the Environment, 32(7), s. 4584-4599; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bse.3382
Noworól A., Hałat P. i Salamon J. (2023) Dutch Cities in the Face of Depopulation, w S. Mazur (red.), Governance and Leadership in Shrinking Cities : Strategies for Managing Urban Decline. Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, s. 102-116. 
Petryk A. (2023) Case Study on the Use of Sewage Sludge for the Reclamation of Mining Sites Contaminated with Heavy Metals, Journal of Ecological Engineering, 24(9), s. 171-182; http://www.jeeng.net/Case-Study-on-the-Use-of-Sewage-Sludge-for-the-Reclamation-of-Mining-Sites-Contaminated,169160,0,2.html
Sedlak P., Sady M. i Żak A. (2023) Measuring How Responsible we are : the Development and Validation of the Personal Social Responsibility Scale (PSRS-Q19), Przegląd Organizacji, 3(998), s. 65-75.
Siwiec D., Gawlik R. i Pacana A. (2023) Fuzzy Multi-criteria Decision Model to Support Product Quality Improvement, Management and Production Engineering Review, 14(2), s. 134-149; https://journals.pan.pl/dlibra/publication/146030/edition/127798/content
Szczerek E., Gyurkovich J., Wiśniewski M. i Sotoca A. (2023) Searching for New Spatio-Functional Housing Estate Solutions of Witold Cęckiewicz’s Designs and Projects, Środowisko Mieszkaniowe, 45, s. 83-91; https://housingenvironment.edu.pl/images/Nr%2045/HE_45_Szczerek_25-01-20241.pdf
Wiktor-Mach D., Skupiński M. i Salih K. (2023) 'We want to have a positive impact’ : Fragile ecologies and the Iraqi Kurds’ dutiful environmentalism, Journal of Political Ecology, 30(1), s. 198-218; https://journals.librarypublishing.arizona.edu/jpe/article/id/5377/
Zawilińska B., Nestorová Dická J., Matei E., Švajda J., Łapczyński M., Majewski K., Megyeri B., Călin A. i Gessert A. (2023) Applying Q-methodology to Investigate the Perception of the Social and Economic Role of the National Park by Local Stakeholders : Cases of National Parks in the Carpathians, Journal for Nature Conservation, 75, s. 1-16.
Zdun M. i Majewski K. (2023) German Cities in the Face of Depopulation, w S. Mazur (red.), Governance and Leadership in Shrinking Cities : Strategies for Managing Urban Decline. Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, s. 117-137. 
Białynicki-Birula P., Makieła K. i Mamica Ł. (2022) Energy Literacy and Its Determinants among Students within the Context of Public Intervention in Poland, Energies, 15(15), s. 1-21; https://www.mdpi.com/1996-1073/15/15/5368
Ćwiklicki M., Duplaga M. i Klich J. (red.), (2022) The Digital Transformation of Healthcare: Health 4.0. London, New York : Routledge.
Danel Ł. (2022), Attempts to Strengthen the Alliance with the United States as an Element of Post-Brexit Foreign Policy of the United Kingdom. Athenaeum : Polskie Studia Politologiczne, 76, s. 224-240; https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/athena/1178-apsp-2022/apsp20224/10034-apsp2022412
Danel, Ł. (2022) Zrozumieć Brexit: przyczyny wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Eska-Mikołajewska J. (2022) Instytucja sędziego pokoju (sądu pokoju) w Dependencjach Korony Brytyjskiej i na Gibraltarze. Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
Grzybowski M. (2022) Kontrowersje wokół pojęcia „materiału urzędowego”, Białostockie Studia Prawnicze, 27(1), s. 209-226; https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/12974/1/BSP_27_1_M_Grzybowski_Kontrowersje_wokol_pojecia_materialu_urzedowego.pdf#http://bsp.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/209_Book-BSP-27-nr-1.pdf
Ilba M. (2022) Energetyka słoneczna: nasłonecznienie i praktyczna efektywność mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski. Warszawa : CeDeWu, 126 s.
Ingrao C., Ćwiklicki M. i Wojnarowska M. (red.), (2022) Sustainable Products in the Circular Economy: Impact on Business and Society. London, New York : Routledge.
Karwoth-Zielińska D. (2022) Recenzja Populizm – modele i praktyka. Polskie odniesienia, M. Nieć, T. Litwin i K. Łabędź (2021). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie. Seria: Dyskurs politologiczny. Horyzonty Polityki, 13(42), s. 217-219; https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2216/2156
Klich J. (2022) The Framework for Investigating Globalization’s Impact on Health Systems, Horyzonty Polityki, 13(42), s. 155-169; https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2209/2151
Kudełko J. and Musiał-Malago’ M. (2022) The Diversity of Demographic Potential and Socioeconomic Development of Urban Functional Areas – Evidence from Poland, Cities, 123, s. 1-14; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275121004157
Lisiakiewicz R. (2022) Asymetryczna współzależność: relacje handlowe Rosji z Polska na tle czynników gospodarczych w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
Lityński P. (2022) Mechanizmy finansowe zjawiska urban sprawl: perspektywa gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Makieła K., Mazur B. i Głowacki J. (2022) The Impact of Renewable Energy Supply on Economic Growth and Productivity, Energies, 15(13), s. 1-13; https://www.mdpi.com/1996-1073/15/13/4808/htm
Mamica Ł., Mazur-Bubak M. i Wróbel-Rotter R. (2022) Can Biogas Plants Become a Significant Part of the New Polish Energy Deal? Business Opportunities for Poland’s Biogas Industry, Sustainability, 14(3), s. 1-14; https://www.mdpi.com/2071-1050/14/3/1614/htm
Martyka A., Jopek D. i Skrzypczak I. (2022) Analysis of the Sustainable Development Index in the Communes of the Podkarpackie Voivodeship : a Polish Case Study. Sustainability, 14(16), s. 1-23; https://www.mdpi.com/2071-1050/14/16/10237
Mazur S. (red.), (2022) Industrial Revolution 4.0: Economic Foundations and Practical Implications. New York : Routledge.
Migdał K., Operacz A., Vaskina I., Śliz P., Tavares J., Almeida A. i Migdał M. (2022) Assessment of the Reliability of the Operation of a Sewage Treatment Plant Using Monte Carlo Simulation, Journal of Water and Land Development, Special issue, s. 80-90; https://jwld.pl/files/2022-05-JWLD-09.pdf
Murzyn-Kupisz M. i Hołuj D. (2022), Wstępna diagnoza działań związanych z tkaninami, ubiorami i akcesoriami modowymi podejmowanych przez polskie instytucje muzealne, Muzealnictwo, 63, s. 173-184; https://muzealnictworocznik.com/resources/html/article/details?id=232397
Murzyn-Kupisz M., Hołuj D. i Działek J. (2022) Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie dziedzictwa kulturowego: stan badań oraz perspektywy i potrzeby badawcze w kontekście polskim. Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa ; Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
Noworól A., Kopyciński P., Hałat P., Salamon J. i Hołuj A., (2022), The 15-Minute City – the Geographical Proximity of Services in Krakow, Sustainability, 14(12), s. 1-34; https://www.mdpi.com/2071-1050/14/12/7103/htm
Pacut A. (2022) Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Pędziwiatr K., Brzozowski J., Wiktor-Mach D., Stonawski M., Trzeszczyńska P. i Kaczorowski K. (2022) Migracje i COVID-19: przemiany wielokulturowego Krakowa. Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos.
Purchla J. (red.), (2022) Urban Change in Central Europe: the Case of Kraków. London ; New York : Routledge.
Sobczak-Szelc K., Pachocka, M., Pędziwiatr K., Szałańska J. i Szulecka M. (2022) From Reception to Integration of Asylum Seekers and Refugees in Poland. London : Routledge.
Strycharz D. (2022) Dominant Narratives, External Shocks, and the Russian Annexation of Crimea, Problems of Post-Communism, 69(2), s. 133-144.
Strycharz D. (2022) Role Change and Russia’s Responses to Upheavals in Ukraine, Foreign Policy Analysis, 18,(4), s. 1-18; https://academic.oup.com/fpa/article/18/4/orac017/6651345
Strycharz D. (2022) Role Theory and Russian Foreign Policy: Rolling Changes in National Role Conceptions. New York : Routledge.
Wiktor-Mach D. (2022) Recenzja Cultural Industries and Environmental Crisis : New Approaches for Policy, (red) M. Banks i K. Oakley (2021). Springer. International Journal of Cultural Policy, 28(6), s. 771-773.
Żabiński M., Mazur S. i Bober J. (2022) Dryf populacyjny polskich miast – perspektywa przywództwa miejskiego, Studia Iuridica, 92, s. 197-214; https://wuw.pl/data/include/cms//SI_2022_92.pdf
Augustyniak P. (2021) Jezus Niechrystus. Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria.
Biga B. (2021) The Economics of Intellectual Property and Openness: the Tragedy of Intangible Abundance. Abingdon, Oxon ; New York : Routledge.
Chowaniak M., Gródek-Szostak Z., Kotulewicz-Wisińska K., Luc M., Suder M. i Szeląg-Sikora A. (2021) The RES in the Countries of the Commonwealth of Independent States : Potential and Production from 2015 to 2019, Energies, 14(7), s. 1-25; https://www.mdpi.com/1996-1073/14/7/1856/htm
Gródek-Szostak Z., Malinowski M., Suder M., Kwiecień K., Bodziacki S., Vaverková M., Maxianová A., Krakowiak-Bal A., Ziemiańczyk U., Uskij H., Kotulewicz-Wisińska K., Lisiakiewicz R., Niemczyk A., Szeląg-Sikora A. i Niemiec M. (2021) Energy Conservation Behaviors and Awareness of Polish, Czech and Ukrainian Students : a Case Study, Energies, 14(18), s. 1-21; https://www.mdpi.com/1996-1073/14/18/5599
Grzybowski M. (2021) Krajowe organy regulacyjne w sektorach infrastrukturalnych w świetle polskich ustaw sektorowych: zagadnienia ustrojowe. Białystok : Wydawnictwo Temida 2.
Herold D., Ćwiklicki M., Pilch K. i Mikl J. (2021) The Emergence and Adoption of Digitalization in the Logistics and Supply Chain Industry : an Institutional Perspective, Journal of Enterprise Information Management, 34(6), s. 1917-1938; https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JEIM-09-2020-0382/full/html
Hołuj A. (2021) Externalities in the Light of Selected Spatial Economy Issues – Contribution to the Discussion, European Research Studies Journal, 24(1), s. 3-21; https://www.ersj.eu/journal/1947
Hołuj A., Ilba M., Lityński P., Majewski K., Semczuk M. i Serafin P. (2021) Photovoltaic Solar Energy from Urban Sprawl : Potential for Poland, Energies, 14(24), s. 1-25; https://www.mdpi.com/1996-1073/14/24/8576/htm
Jelonek M. (2021) Universities and the Labour Market: Graduate Transitions from Education to Employment. London : Routledge.
Klich J. (2021) Kreowana i rzeczywista odpowiedzialność państwa: studium sektora ochrony zdrowia państw postsocjalistycznych. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Kot D. (2021) Błędny uniwersytet, Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, 4(136), s. 307-320.
Kotulewicz-Wisińska K. i Gródek-Szostak Z. (2021) Determinanty i kierunki systemowego wsparcia sektora małej i średniej przedsiębiorczości w państwach Partnerstwa Wschodniego. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek.
Kudełko J. i Musiał-Malago’ M. (2021) Obszary funkcjonalne ośrodków wojewódzkich w Polsce – dynamika i zróżnicowanie rozwoju. Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Kudłacz M. (2021) Miasto-idea: nowe podejście do gospodarowania zasobami miasta. Warszawa : CeDeWu.
Malinowski M., Guzdek S., Petryk A. i Tomaszek K. (2021) A GIS and AHP-based Approach to Determine Potential Locations of Municipal Solid Waste Collection Points in Rural Areas, Journal of Water and Land Development, 51, s. 94-101; https://journals.pan.pl/dlibra/publication/139019/edition/122151/content
Mamica Ł. (2021) The Co-creative University: Evaluation, Expectations and Economic Policy Implications. London : Routledge.
Mamica Ł., Głowacki J. i Makieła K. (2021) Determinants of the Energy Poverty of Polish Students during the COVID-19 Pandemic, „Energies”, 14(11), s. 1-15; https://www.mdpi.com/1996-1073/14/11/3233/htm
Miodunka P. (2021) Społeczność małych miast południowej Małopolski od końca XVI do końca XVIII wieku. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
Mirzyńska A., Kosch O., Schieg M., Šuhajda K. i Szarucki M. (2021) Exploring Concomitant Concepts in the Discussion on the Circular Economy : a Bibliometric Analysis of Web of Science, Scopus and Twitter, Technological and Economic Development of Economy, 27(6), s. 1539-1562; https://journals.vgtu.lt/index.php/TEDE/article/view/15801/10807
Nowicki P., Ćwiklicki M., Kafel P. i Wojnarowska M. (2021) Credibility of Certified Environmental Management Systems : Results from Focus Group Interviews, Environmental Impact Assessment Review, 88, s. 1-10.
Noworól A., Kopyciński P., Hałat P., Salamon J., Baziak J., Sypek W. i Wirchniańska M. (2021) Czy Kraków może stać się miastem 15-minutowym? Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pędziwiatr K., Brzozowski J., Mucha J. i Stonawski M. (2021) Imigranci w Krakowie: od studentów do przedsiębiorców. Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos.
Prostak R. (2021) (Non)Religious Freedom : a Critical Perspective on the Contemporary Understanding of Freedom of Conscience and Religion, Politeja, 2(71), s. 183-202; https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/3716
Słaboń A. (2021) Zapobieganie konfliktom społecznym: aspekty teoretyczne i empiryczne. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.
Śleszyński P., Nowak M., Legutko-Kobus P., Hołuj A., Lityński P., Jadach-Sepioło A. i Blaszke M. (2021) Suburbanizacja w Polsce jako wyzwanie dla polityki rozwoju. Warszawa : Polska Akademia Nauk.
Tambor M., Klich J. i Domagała A. (2021) Financing Healthcare in Central and Eastern European Countries : How Far Are We from Universal Health Coverage?, International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(4), s. 1-26; https://www.mdpi.com/1660-4601/18/4/1382
Warmińska K. (2021) How do New Nations Arise? The Case of the Kashubians, Ethnicities, 21, iss. 5, s. 953-978.
Wojnarowska M., Ilba M., Szakiel J., Turek P. i Sołtysik M. (2021) Identifying the Location of Odour Nuisance Emitters Using Spatial GIS Analyses, Chemosphere, 263, s. 1-12.
Zawilińska B., Brańka P., Majewski K. i Semczuk M. (2021) National Parks – Areas of Economic Development or Stagnation? Evidence from Poland, Sustainability, 13(20), s. 1-25; https://www.mdpi.com/2071-1050/13/20/11351
Zdun M. (2021) Homo Regionalis : region jako miejsce życia i aktywności człowieka, Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, 4(136), s. 321-345.
Beck K. i Możdżeń M. (2020) Institutional Determinants of Budgetary Expenditures : a BMA-Based Re-Evaluation of Contemporary Theories for OECD Countries, Sustainability, 12(10), s. 1-31; https://www.mdpi.com/2071-1050/12/10/4104/htm
Canestrino R., Ćwiklicki M., Magliocca P. i Pawełek B. (2020) Understanding Social Entrepreneurship : a Cultural Perspective in Business Research, Journal of Business Research, 110, s. 132-143; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296320300126
Cieślik Ł., Dynowska-Chmielewska K., Federowicz M., Głuc K., Górniak J., Hausner J., Jelonek M., Kędzierski M., Mazur S., Paprocki W. i Worek B. (2020) Poza horyzont: kurs na edukację: przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce. Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Ćwiklicki M., Pilch K. i Żabiński M. (2020) ISO 9001 Quality Management Systems in Local Government Institutions in Poland : Past, Present, and Future, International Review of Administrative Sciences, 84(4), s. 799-815.
Danel Ł. (2020) Parlamenty dwuizbowe: wybrane zagadnienia. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek.
Drozdek A. (2020) Stosunki podatkowo-prawne w nadpłacie podatków. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora.
Gorazda M. i Kwarciński T. (2020) Między dobrobytem a szczęściem: eseje z filozofii ekonomii. Kraków : Copernicus Center Press.
Hołuj A., Luchter B., Semczuk M. i Serafin P. (2020) Zmiany użytkowania ziemi i ich skutki ekonomiczne i pozaekonomiczne w strefie podmiejskiej na tle przemian demograficznych. Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Jelonek M. (2020) Z uczelni na rynek pracy: indywidualne decyzje, mechanizmy społeczne a polityki publiczne. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Karwińska A., Kudłacz M. i Sarzyński K. (2020) Między zagrożeniem a nadzieją: polityka rozwoju miast Polski w kontekście globalnych megatrendów. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck.
Kędzierski M. (2020) Kredyt studencki typu ICL jako sposób wspófinansowania studiów wyższych, (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 37). Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Kot D. (2020) Tratwa Odysa: esej o uchodźcach. Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria.
Laskowski A. (2020) Budując system: ochrona zabytków sakralnych w diecezji tarnowskiej na przełomie XIX i XX wieku. Kraków : Księgarnia Akademicka.
Lenda M., Skórka P., Mazur B., Sutherland W., Tryjanowski P., Moroń D., Meijaard E., Possingham H. i Wilson K. (2020) Effects of Amusing Memes on Concern for Unappealing Species, Conservation Biology, 34(5), s. 1200-1209.
Lisiakiewicz R. i Michalik A. (2020) Cele współpracy gospodarczej w rosyjskiej myśli geopolitycznej – krytyczna analiza. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek.
Lityński P. (2020) Urban Sprawl of Poznań : Morphological and Microeconomic Profile, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 52, s. 81-99; https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27432
Lityński P. i Hołuj A. (2020) Urban Sprawl Risk Delimitation : the Concept for Spatial Planning Policy in Poland, Sustainability, 12(7), s. 1-19; https://www.mdpi.com/2071-1050/12/7/2637
Mamica Ł. (red.) (2020) Outsourcing in European Emerging Economies: Territorial Embeddedness and Global Business Services. London, New York : Routledge.
Matyja R. (2020) From Stalinism to Liberal Democracy : a Recent History of Administration in the V4 Countries, w S. Mazur (red.), Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms. London, New York : Routledge, s. 27-42. 
Mazur S. (red.) (2020) Public Administration in Central Europe: Ideas as Causes of Reforms. London, New York : Routledge.
Mazur-Bubak M. (2020) Nowoczesny paradygmat wojny: geneza – treść – współczesne znaczenie, (Prace Monograficzne Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, nr 1006). Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Murzyn-Kupisz M. i Hołuj D. (2020) Museums and Coping with Overtourism, Sustainability, 12(5), s. 1-23; https://www.mdpi.com/2071-1050/12/5/2054
Noworól A. (2020) Hybrydyzacja zarządzania rozwojem terytorialnym. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Pipień M. i Roszkowska S. (2020) Empirical Macroeconomics and Statistical Uncertainty: Spatial and Temporal Disaggregation of Regional Economic Indicators, (Routledge Studies in the European Economy, 58). London : Routledge.
Prostak R. (2020) Ogród murem oddzielony od pustyni: relacje Kościół-państwo, wolność sumienia i tolerancja religijna w myśli pierwszych baptystów. Warszawa : Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
Purchla J. (2020) The Singularity of Central Europe? W S. Mazur (red.) Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms. London, New York : Routledge, s. 3-26. 
Sanetra-Szeliga J. (2020) Kulturotropia: znaczenie kultury w rozwoju współczesnych miast. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Sprengel M., Siekiera J. i Eska-Mikołajewska J. (2020) Państwowość, gospodarka i bezpieczeństwo Nowej Zelandii – historia i współczesność. Poznań : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu.
Wiktor-Mach D. (2020) What Role for Culture in the Age of Sustainable Development? UNESCO’s Advocacy in the 2030 Agenda Negotiations, International Journal of Cultural Policy, 26(3), s. 312-327.
Zdun M. (2020) Kultura innowacyjności jako wyzwanie dla współczesnego uniwersytetu, Horyzonty Polityki, 11(37), s. 65-82; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1986
Augustyniak P. (2019) Wyspiański: burzenie polskiego kościoła: studium o Wyzwoleniu. Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
Biga B. (2019) Patent Races and Institutional Solutions of Health Care Policy in Developed Countries, Zarządzanie Publiczne, 4(50), s. 15-22; http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/532
Broński K. (2019) Finanse publiczne w Galicji w okresie autonomii (1867-1914). Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Broński K. (2019) Handel w Krakowie i dystrykcie krakowskim w okresie okupacji niemieckiej – zarys problematyki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1(979), s. 7-29; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1665
Czop M. i Petryk A. (2019) Ocena fizykochemicznych właściwości odpadów paleniskowych z zabudowy niskiej, Przemysł Chemiczny, 98(10), s. 1571-1574; https://www.researchgate.net/publication/336968016
Ćwiklicki M. (2019) Metody zarządzania wartością publiczną. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Ćwiklicki M. i Urbaniak A. (2019) Studium przypadku w naukach o zarządzaniu. Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Ćwiklicki M. i Urbaniak A. (2019) Studium przypadku w naukach o zarządzaniu. Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Ćwiklicki M., Jabłoński Ł., Sartori R. i Gavriletea M. (2019) The Relationship between the Economic Development of Nations and the Adoption of Green Initiatives by Companies : a Statistical Study on 105 Countries, Quality & Quantity, 53(1), s. 339-361.
Drozdek A. (2019) Right to Reimbursement of Excise Duty versus Tightening of Tax System Through Interpretation of Law, Ius Novum, 3, s. 177-194; https://iusnovum.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Ius_Novum/ius-novum-2019-3/Ius_Novum_3-19_9-A.Drozdek.pdf
Fel S., Zdun M. i Wódka M. (2019) Aksjologiczne podstawy ładu społeczno-gospodarczego. Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie.
Godlewska-Dzioboń B. (2019) Tendencje zmian sektorowej struktury zatrudnienia w nowych krajach członkowskich UE. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.
Guczalska K. (2019) Feminizm antykontraktowy Carole Pateman. Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
Guczalska K. (2019) Leviathan and Woman – Pateman on Hobbes’s Standpoint, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2(980), s. 61-77; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1582/1317
Hausner J. (2019) Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania: w kierunku ekonomii wartości. Warszawa: Wydawnictwo Nieoczywiste.
Hausner J. i Paprocki W. (red.) (2019) Dewiacje finansjalizacji. Warszawa : CeDeWu.
Hołuj D. (2019) Dziedzictwo kulturowe a idea uczenia się przez całe życie : wybrane doświadczenia krajów europejskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2(980), s. 25-43; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1622/1315
Jelonek M. i Urbaniec M. (2019) Development of Sustainability Competencies for the Labour Market : an Exploratory Qualitative Study, Sustainability, 11(20), s. 1-16; https://www.mdpi.com/2071-1050/11/20/5716
Jopek D. (2019) Intelligent Urban Space as a Factor in the Development of Smart Cities, Technical Transactions, 9, s. 5-15; http://www.ejournals.eu/pliki/art/14839/
Klich J. (2019) Stanisława Golinowska, O polskiej biedzie w latach 1990-2015. Definicje, miary i wyniki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Kot D. (2019) Niesłychany Obcy, Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, 1(125), s. 85-102.
Kwarciński T. (2019) On the Importance of the Philosophy of Well-being, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 3(981), s. 9-26; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1875/1330
Lityński P. (2019) Budżetowe konsekwencje żywiołowego rozprzestrzeniania się miast dla samorządów gminnych, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 265). Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Murzyn-Kupisz M., Hołuj D., Działek J. i Gorczyca K. (2019) Museums and Local Governments in Poland : Partners in Local Development?, Museum International, 71(3-4), s. 28-45.
Petryk A., Malinowski M., Dziewulska M. i Guzdek S. (2019) The Impact of the Amount of Fees for the Collection and Management of Municipal Waste on the Percentage of Selectively Collected Waste, Journal of Ecological Engineering, 20(10), s. 46-53; http://www.jeeng.net/The-Impact-of-the-Amount-of-Fees-for-the-Collection-and-Management-of-Municipal-Waste,112874,0,2.html
Pędziwiatr K. (2019) Przemiany islamizmów w Egipcie i Tunezji w cieniu Arabskiej Wiosny. Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos.
Pędziwiatr K. (2019) Religious Dimension of Polish Fears of Muslims and Islam. [W:] Zempi I., Awan I. (red.), The Routledge International Handbook of Islamophobia. London : Routledge, s. 212-224. 
Piotrowska A. (2019) Ochrona klienta na rynku ubezpieczeniowym: studium publicznoprawne. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Śliz P., Bugajski P. i Kurek K. (2019) Effect of Selected Factors on the Removal of Organic Matter in a Model of Moving Bed Biofilm Reactor, Archives of Environmental Protection, 45(3), s. 64-71; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128642/edition/112229/content
Wiktor-Mach D. (2019) Cultural Heritage and Development : UNESCO’s New Paradigm in a Changing Geopolitical Context, Third World Quarterly, 40(9), s. 1593-1612.
Skip to content