Rada Kolegium GAP kadencja 2020-2024 :

 • dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK – Dziekan, Przewodniczący Rady
 • dr hab. inż. Magdalena Zdun, prof. UEK – Prodziekan
 • dr hab. Piotr Augustyniak, prof. UEK
 • prof. dr hab. Marek Ćwiklicki
 • dr hab. Robert Jakimowicz, prof. UEK
 • dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK
 • mgr Agata Krząstek
 • prof. dr hab. Łukasz Mamica
 • dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK
 • dr hab. Ambroży Mituś, prof. UEK
 • prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól
 • dr hab. Mateusz Pipień, prof. UEK
 • dr hab. Rafał Prostak, prof. UEK
 • prof. dr hab. Jacek Purchla
 • Marianna Mowczko

Komisja ds. Ewaluacji Działalności Naukowej:

 • dr hab. Marcin Zawicki, prof.UEK – Przewodniczący Komisji
 • prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól
 • dr hab. Magdalena Zdun, prof. UEK
 • dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK
 • dr hab. Konrad Pędziwiatr, prof. UEK
 • dr hab. Rafał Prostak, prof.UEK
 • dr inż. Artur Hołuj
 • dr Tomasz Kwarciński
 • dr Piotr Kopyciński
 • dr Andrzej Laskowski
 • dr Rafał Lisiakiewicz
 • dr Błażej Mazur
 • dr Michał Możdżeń
 • dr Bernadetta Zawilińska
 • mgr Urszula Cieraszewska
 • mgr Dorota Smolińska
 • Oliwia Lisek – Sekretarz Komisji

Komisja Konkursowa Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej:

 • dr hab. Marcin Zawicki, prof.UEK – Przewodniczący Komisji
 • dr hab. Andrzej Słaboń, prof. UEK – Zastępca Przewodniczącego
 • Dyrektor Instytutu, w którym przeprowadzany jest konkurs
 • Kierownik Katedry, w której ma zostać zatrudniony pracownik
 • dr hab. Joanna Dzwończyk, prof. UEK
 • dr hab. Katarzyna Guczalska, prof. UEK
 • dr hab. Łukasz Mamica, prof. UEK
 • dr Bernadetta Zawilińska

Zespół ds. Wielokierunkowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej:

 • dr Agnieszka Latosińska – Przewodniczący Komisji
 • dr hab. Jacek Klich, prof. UEK
 • dr  Dominika Hołuj
 • dr Dominika Karwoth-Zielińska
 • dr inż. arch. Agnieszka Włoch-Szymla
 • dr Michał Żabiński

Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich:

 • dr hab. Łukasz Mamica, prof. UEK – Przewodniczący Komisji
 • dr hab. Joanna Dzwończyk, prof. UEK
 • dr  hab. Andrzej Kozina, prof. UEK
 • dr hab. Piotr Lityński, prof. UEK
 • dr Paweł Białynicki-Birula
 • dr Inga Mizdrak
 • dr Piotr Serafin