Najnowsze publikacje

Filozofia

Kultura i dziedzictwo

Gospodarka przestrzenna

Polityki publiczne

Polityka rynku pracy

Maciej Frączek (red.)

Więcej
Polityka innowacyjna

Tomasz Geodecki (red.), Łukasz Mamica (red.)

Więcej

Prawo

Zarządzanie publiczne

Czasopisma

Kultura i Rozwój

Wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK

Więcej
Ekonomia Społeczna

Wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK

Więcej
Zarządzanie Publiczne

Wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK

Więcej