Silna współpraca Wydziału GAP z otoczeniem społeczno-gospodarczym, pozwala na uwzględnienie potrzeb interesariuszy zewnętrznych w procesie dydaktycznym. Umożliwia rozwijanie kompetencji zawodowych studentów w rzeczywistym środowisku pracy, a jednocześnie pozwala na realizację wyjątkowych w skali kraju działań na rzecz studentów (m.in. programy stażowe, specjalistyczne kursy).

W realizacji tych procesów na Wydziale GAP istotną rolę odgrywają następujące grupy interesariuszy:

 

Rada Interesariuszy Wydziału GAP

Przewodniczący: dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK

Członkowie:

 • Hubert Guz, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
 • Rafał Sułkowski, Prezes Zarządu Fundacji Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej,
 • Mirosław Chrapusta, Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie,
 • prof. dr hab. Jarosław Górniak, Uniwersytet Jagielloński,
 • Jan Pastwa, były Szef Służby Cywilnej i były ambasador w Pradze,
 • Piotr Ziętara, Prezes Zarządu MPWiK,
 • Henryk Gawor, Wójt Gminy Biskupice,
 • dr Dariusz Reśko, Burmistrz Krynicy,
 • Bogusław Król, Wójt Gminy Zielonki,
 • dr Wojciech Jarczewski, Dyrektor Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie,
 • Przemysław Dziewitek, Prezes Stowarzyszenia Pracownia Obywatelska, Członek Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych,
 • Adam Twardowski, Wiceburmistrz Niepołomic,
 • Jacek Woźniak, Wicedyrektor Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa,
 • Krzysztof Augustyn, Sekretarz Starostwa powiatowego w Gorlicach,
 • Marzena Bisaga, studentka kierunku Administracja,
 • Marcin Gandera, student kierunku Gospodarka i administracja publiczna,
 • Maria Dybel, studentka kierunku Gospodarka przestrzenna.

 

Organizacje Środowiska GAP

 • Fundacja GAP,
 • Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK,
 • Agencja Artystyczna GAP,
 • Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej.

 

Sieć absolwentów >> dołącz poprzez formularz