Filozofia

Kultura i dziedzictwo

The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe

Monika Murzyn-Kupisz, Jarosław Działek (red.)

Kup teraz
Kultura a rozwój

Jerzy Hausner (red.), Anna Karwińska (red.), Jacek Purchla (red.)

Kup teraz

Gospodarka przestrzenna

Polityki publiczne

Polityka rynku pracy

Maciej Frączek (red.)

Kup teraz
Polityka innowacyjna

Tomasz Geodecki (red.), Łukasz Mamica (red.)

Kup teraz

Prawo

Zarządzanie publiczne

Czasopisma

Kultura i Rozwój

Wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK

Kup teraz
Ekonomia Społeczna

Wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK

Kup teraz
Zarządzanie Publiczne

Wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK

Kup teraz