Najnowsze publikacje

Filozofia

Kultura i dziedzictwo

Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic

Monika Murzyn-Kupisz, Jarosław Działek

Kup teraz
The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe

Monika Murzyn-Kupisz, Jarosław Działek (red.)

Więcej
Kultura a rozwój

Jerzy Hausner (red.), Anna Karwińska (red.), Jacek Purchla (red.)

Więcej

Gospodarka przestrzenna

Polityki publiczne

Polityka rynku pracy

Maciej Frączek (red.)

Więcej
Polityka innowacyjna

Tomasz Geodecki (red.), Łukasz Mamica (red.)

Więcej

Prawo

Zarządzanie publiczne

Czasopisma

Kultura i Rozwój

Wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK

Więcej
Ekonomia Społeczna

Wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK

Więcej
Zarządzanie Publiczne

Wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK

Więcej