Dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

Podejmuje decyzje w sprawach dotyczących:

 • odwołań od decyzji Prodziekanów,
 • ponownego wpisu na listę studentów po skreśleniu,
 • przeniesienia z innych kierunków studiów lub innych uczelni.

Terminy konsultacji:

 • poniedziałek: 8:30-10:00
 • piątek: 10:00-11:30

Kontakt:
Budynek Główny, pok. 209 (II piętro)
tel. (+48) 12 293 59 20, e-mail: mazurs@uek.krakow.pl

 

Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich
dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK

Przyjmuje studentów kierunków:

 • Administracja
 • Gospodarka i administracja publiczna

Terminy konsultacji:

 • poniedziałek: 12:30-13:30
 • środa: 12:30-13:30

Kontakt:
Budynek Główny, pok. 209 (II piętro)
tel. (+48) 12 293 59 20, e-mail: bronskik@uek.krakow.pl

 

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy
dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK

Przyjmuje studentów kierunków:

 • Socjologia
 • Gospodarka przestrzenna

Terminy konsultacji:

 • wtorek: 15:00-16:00
 • czwartek: 12:00-13:00

Szczegóły tutaj.

Kontakt:
Budynek Główny, pok. 320 (III piętro)
tel. (+48) 12 293 59 20, e-mail: kisielp@uek.krakow.pl