Dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

Podejmuje decyzje w sprawach dotyczących:

  • odwołań od decyzji Prodziekanów,
  • ponownego wpisu na listę studentów po skreśleniu,
  • przeniesienia z innych kierunków studiów lub innych uczelni.

Terminy konsultacji od października 2017 r.:
poniedziałki godz. 11:30-13:00
środy godz. 9:00-10:30

Kontakt:
Budynek Główny, pok. 209 (II piętro)
tel. (+48) 12 293 59 20, e-mail: mazurs@uek.krakow.pl

 

Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich
dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK

Przyjmuje studentów kierunków:

  • Administracja
  • Gospodarka i administracja publiczna

Terminy konsultacji:
poniedziałek godz. 12:00-13:00
środa godz. 12:00-13:00

Kontakt:
Budynek Główny, pok. 209 (II piętro)
tel. (+48) 12 293 59 20, e-mail: bronskik@uek.krakow.pl

 

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy
dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK

Przyjmuje studentów kierunków:

  • Socjologia
  • Gospodarka przestrzenna

Terminy konsultacji:
poniedziałek godz. 10:30-11:30
czwartek godz. 13:30-14:30

UWAGA od 19 lutego 2018 r. nowe terminy:
poniedziałek godz. 11:15-12:15
środa godz. 10:00-11:00

 

Kontakt:
Budynek Główny, pok. 209 (II piętro)
tel. (+48) 12 293 59 20, e-mail: kisielp@uek.krakow.pl