Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

2 grudnia 2022 roku, Dziekan Kolegium GAP dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK oraz Masaryk Institute od Advanced Studies z Czech Technical University w Pradze.

Z tej okazji odbyło się spotkanie, na którym Instytut Masaryka reprezentowały doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. oraz Ing. Lucie Plzáková, Ph.D. W spotkaniu uczestniczyli również prof. dr hab. Anna Karwińska, dr inż. arch. Dorota Jopek i dr Michał Kudłacz, którzy są inicjatorami podjętej współpracy.

Planowana współpraca będzie realizowana zarówno w ramach wspólnych projektów badawczych jak i inicjatyw dydaktycznych.

Zdjęcie przedstawia sześć osób. Trzyosobową delegację z Chech oraz Dziekana Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej dr. hab. Marcina Zawickiego, prof. UEK, dr Dorotę Jopek i dr. Michała Kudłacza.
Skip to content