Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

W dniu 16 grudnia 2022 roku, w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, odbyła się gala wręczenia dyplomów ukończenia programu klasy pod patronatem UEK w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.

W uroczystości udział wzięli:

· Dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK;

· Prodziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, dr hab. Magdalena Zdun, prof. UEK;

· Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich, prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól;

· Wicedyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, mgr Jan Kurzawa;

· Koordynatorka współpracy z UEK ze strony IV LO w Krakowie, mgr Magdalena Żurek;

· a także: pracownicy badawczo-dydaktyczni z Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich oraz uczniowie klasy 4 C z IV LO (profil z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, geografia).

Zgromadzeni goście zostali powitani przez przedstawicieli Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich. W dalszej części spotkania głos zabrał Wicedyrektor IV LO w Krakowie, który podkreślił znaczenie współpracy pomiędzy szkołą a uczelnią. Następnie zaprezentowano film promocyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Głównym punktem spotkania było wręczenie dyplomów ukończenia programu klasy pod patronatem UEK. Uczniowie klasy maturalnej z rąk Władz Uczelni otrzymali pamiątkowe certyfikaty potwierdzające ich zaangażowanie w zdobywanie nowych umiejętności w ramach zrealizowanego kursu dydaktycznego. W dalszej części uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać panelu dyskusyjnego zorganizowanego przez członków Koła Naukowego Urbanistyki, działającego przy Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich. Tematem poszczególnych wystąpień była próba odpowiedzi na pytanie: „Gdzie kończy się przestrzeń publiczna?”.

Na zajęciach prowadzonych dla klasy pod patronatem UEK w latach 2019-2022 poruszano tematy dotyczące geografii ekonomicznej, urbanistyki i planowania przestrzennego. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w szkoleniu z wykorzystania oprogramowania QGIS w tworzeniu analiz przestrzennych. Umowa współpracy z IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie została podpisana we wrześniu 2019 roku. Zajęcia dla uczniów w formie wykładów, warsztatów i zajęć projektowych prowadzą pracownicy Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich UEK.

Skip to content