Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

Seminarium eksperckie „Odporność przestrzeni Polski w kontekście kluczowych wyzwań rozwojowych”

Seminarium eksperckie „Odporność przestrzeni Polski w kontekście kluczowych wyzwań rozwojowych”

27 października 2023 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyło się Seminarium eksperckie, zatytułowane „Odporność przestrzeni Polski w kontekście kluczowych wyzwań rozwojowych”. Seminarium zostało zorganizowane w ramach projektu „Nowy model regionalnego i miejscowego planowania przestrzennego Polski w kontekście współczesnych wyzwań rozwojowych” (ReActPlan).

ReActPlan to projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych, realizowany przez Konsorcjum w składzie: Instytut Rozwoju Miast i Regionów (Lider Konsorcjum), Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Seminarium rozpoczęło się od wprowadzenia w tematykę projektu przez prof. UEK, dr hab. Marcina Zawickiego, Dziekana Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK, dr Wojciecha Jarczewskiego, Dyrektora Instytutu Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR), kierownika projektu „ReActPlan” oraz Łukasza Marciniaka, Zastępcy Dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii (MRiT). W dalszej części Seminarium zadania realizowane w projekcie omówili Dariusz Mikołajczak i Janusz Komenda (IRMiR) oraz dr hab. Igor Zachariasz, prof. UEK (UEK). Łukasz Marciniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego w MRiT, przedstawił oczekiwane rezultaty projektu ”ReActPlan”, zwracając uwagę na istotę tego przedsięwzięcia dla przyszłości planowania przestrzennego w Polsce. Po prezentacjach odbyła się dyskusja, w trakcie której uczestnicy zadawali pytania i wyrażali swoje opinie na temat projektu, kwestie związanych z lokalnym i regionalnym planowaniem przestrzennym, odpornością w planowaniu przestrzennym, a także zmianami przepisów prawa i integracją różnych wymiarów planowania.

W kolejnych etapach projektu kontynuowane będą prace nad opracowaniem nowego modelu planowania przestrzennego, uwzględniającego kluczowe aspekty odporności i bezpieczeństwa przestrzeni w Polsce.

Ze strony UEK w projekcie uczestniczą: dr hab. Igor Zachariasz, prof. UEK, dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK, dr hab. Bogna Gawrońska-Nowak, dr hab. Rafał Matyja, prof. UEK, dr Jeremiasz Salamon, dr Artur Hołuj, mgr Michał Leszczyński, mgr Weronika Lis, mgr Michał Wolszczak, mgr Cecylia Zięba oraz mgr Wojciech Sypek.

Skip to content