Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

  • dr hab. Marcin Zawicki, prof.UEK – Przewodniczący Komisji
  • dr hab. Andrzej Słaboń, prof. UEK – Zastępca Przewodniczącego
  • Dyrektor Instytutu, w którym przeprowadzany jest konkurs
  • Kierownik Katedry, w której ma zostać zatrudniony pracownik
  • dr hab. Joanna Dzwończyk, prof. UEK
  • dr hab. Katarzyna Guczalska, prof. UEK
  • dr hab. Łukasz Mamica, prof. UEK
  • dr Bernadetta Zawilińska
Skip to content