Kontrast
 • English

 • Nowy projekt badawczy Katedry Gospodarki Publicznej z zakresu transformacji energetycznej w Polsce

  Zespół Katedry Gospodarki Publicznej działając pod kierownictwem prof. Ł. Mamicy uruchamia kolejny projekt badawczy dotyczący problematyki energetycznej w Polsce. Temat projektu: Uwarunkowania transformacji energetycznej w Polsce. Studium przypadku gmin małopolskich.

  Przedmiot badań będą stanowiły wieloaspektowe zagadnienia z zakresu oszczędzania energii i ekologii, rozpatrywane z punktu widzenia gospodarstw domowych. Obok stworzenia modelu ekonomicznego konsumpcji energii, rozpatrywane będą takie powiązane kwestie, jak: pozaekonomicznych instrumentów zarządzania popytem, świadomości energetycznej czy nowych technologii. Badania będą miały formę studium przypadku wybranych gmin. Projekt wpisuje się w aktualną problematykę transformacji energetycznej w Polsce. Zgodnie z założeniami ma zaowocować konkretnymi wskazaniami w zakresie kształtowania polityki energetycznej w naszym kraju, z uwzględnieniem troski o stan środowiska. Prace badawcze zostaną zrealizowane w ramach zadań statutowych Katedry Gospodarki Publicznej.

  Skład zespołu badawczego:

  – dr hab. Łukasz Mamica, prof. UEK

  – dr Paweł Białynicki-Birula

  – dr Jakub Głowacki

  – dr Kamil Makiela (KSiBO)

  – dr Monika Mazur-Bubak