Rada Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie funkcjonuje Rada Kolegium jako ciało opiniodawczo-doradcze Dziekana w zakresie działalności badawczej Kolegium.

Do kompetencji Rady Kolegium należy opiniowanie i doradzanie w zakresie określenia i realizacji polityki rozwoju dyscyplin naukowych „Nauki o polityce i administracji” oraz „Geografia społeczna i gospodarka przestrzenna” jak również w zakresie rozwoju kadry naukowej Kolegium.

W skład Rady Kolegium GAP wchodzą:
•       Prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur, Dziekan, Kierownik Katedry Polityk Publicznych
•       Prof. UEK dr hab. Krzysztof Broński, Prodziekan
•       Prof. UEK dr hab. Łukasz Mamica, Kierownik Katedry Gospodarki Publicznej
•       Prof. UEK dr hab. Ambroży Mituś, Kierownik Katedry Polityk Regulacyjnych
•       Prof. UEK dr hab.  Marek Ćwiklicki, Kierownik Katedry Zarządzania Organizacjami Publicznymi
•       Prof. UEK dr hab. Mateusz Pipień, Kierownik Katedry Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej
•       Prof. UEK dr hab.  Leszek Kusak, Kierownik Katedry Filozofii
•       Prof. UEK dr hab.  Robert Jakimowicz, Kierownik Katedry Studiów Politycznych
•       Prof. UEK dr hab. Rafał Prostak, Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych
•       Prof. UEK dr hab. Przemysław Kisiel, Kierownik Katedry, Socjologii
•       Prof. UEK dr hab. Bogusław Luchter, Kierownik Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej
•       Prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól, Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej
•       Prof. dr hab. Jacek Purchla, Kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej
•       Artemiusz Radzichowski, Przedstawicielem Kół Naukowych Kolegium GAP
•       Mgr Piotr Głogowski, Przedstawiciel Samorządu Doktorantów

W pracach Rady Kolegium GAP uczestniczy również Pani mgr Dorota Smolińska, Kierownik Dziekanatu KGAP

Komisje powołane:

Komisja ds. Ewaluacji Działalności Naukowej KGAP

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK – przewodniczący

prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz

dr hab. Marek Ćwiklicki, prof. UEK

dr hab. Rafał Prostak, prof. UEK

dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK

dr hab. Ambroży Mituś

dr Paweł Białynicki-Birula

dr Katarzyna Guczalska

dr Rafał Lisiakiewicz

dr Andrzej Laskowski

dr Błażej Mazur

dr Monika Musiał-Malago

dr Michał Możdżeń

 

Komisja ds. Konkursów przeprowadzanych w KGAP

 

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK – przewodniczący

Dyrektor Instytutu KGAP w którym przeprowadzany jest konkurs

Kierownik Katedry KGAP w której przeprowadzany jest konkurs

dr hab. Leszek Kusak, prof. UEK

dr hab. Ambroży Mituś, prof. UEK

dr hab. Łukasz Mamica, prof. UEK

dr hab. Andrzej Słaboń, prof. UEK

dr Piotr Lityński

 

Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej 

dr hab. Leszek Kusak, prof. UEK – przewodniczący

dr hab. Andrzej Słaboń, prof. UEK

dr hab. Katarzyna Warmińska-Zygmunt, prof. UEK

dr hab. Magdalena Zdun, prof. UEK

dr Marcin Grzybowski

dr Konrad Pędziwiatr

dr Joanna Sanetra-Szeliga

dr Bernadetta Zawilińska

 

Zespół ds. Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej

dr hab. Jacek Klich, prof. UEK – przewodniczący
dr Łukasz Danel
dr inż. Mateusz Ilba
dr Michał Kudłacz
dr Katarzyna Kwarcińska
dr Agnieszka Latosińska
dr Jakub Olech
dr Piotr Serafin
dr inż. Paulina Śliz

 

Zespół ds. Promocji

dr Jerzy Bukowski – przewodniczący

dr Jakub Głowacki

dr inż. Artur Hołuj

dr Katarzyna Kwarcińska

dr Michał Wiśniewski

lic. Anna Nowińska