Kontrast
 • English

 • Rada Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

  W Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie funkcjonuje Rada Kolegium jako ciało opiniodawczo-doradcze Dziekana w zakresie działalności badawczej Kolegium.

  Do kompetencji Rady Kolegium należy opiniowanie i doradzanie w zakresie określenia i realizacji polityki rozwoju dyscyplin naukowych „Nauki o polityce i administracji” oraz „Geografia społeczna i gospodarka przestrzenna” jak również w zakresie rozwoju kadry naukowej Kolegium.

  W skład Rady Kolegium GAP wchodzą:
  •       Prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur, Dziekan, Kierownik Katedry Polityk Publicznych
  •       Prof. UEK dr hab. Krzysztof Broński, Prodziekan
  •       Prof. UEK dr hab. Łukasz Mamica, Kierownik Katedry Gospodarki Publicznej
  •       Prof. UEK dr hab. Ambroży Mituś, Kierownik Katedry Polityk Regulacyjnych
  •       Prof. UEK dr hab.  Marek Ćwiklicki, Kierownik Katedry Zarządzania Organizacjami Publicznymi
  •       Prof. UEK dr hab. Mateusz Pipień, Kierownik Katedry Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej
  •       Prof. UEK dr hab.  Leszek Kusak, Kierownik Katedry Filozofii
  •       Prof. UEK dr hab.  Robert Jakimowicz, Kierownik Katedry Studiów Politycznych
  •       Prof. UEK dr hab. Rafał Prostak, Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych
  •       Prof. UEK dr hab. Przemysław Kisiel, Kierownik Katedry, Socjologii
  •       Prof. UEK dr hab. Bogusław Luchter, Kierownik Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej
  •       Prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól, Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej
  •       Prof. dr hab. Jacek Purchla, Kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej
  •       Artemiusz Radzichowski, Przedstawicielem Kół Naukowych Kolegium GAP
  •       Mgr Piotr Głogowski, Przedstawiciel Samorządu Doktorantów

  W pracach Rady Kolegium GAP uczestniczy również Pani mgr Dorota Smolińska, Kierownik Dziekanatu KGAP

  Komisje powołane:

  Komisja ds. Ewaluacji Działalności Naukowej KGAP

  dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK – przewodniczący

  prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz

  dr hab. Marek Ćwiklicki, prof. UEK

  dr hab. Rafał Prostak, prof. UEK

  dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK

  dr hab. Ambroży Mituś

  dr Paweł Białynicki-Birula

  dr Katarzyna Guczalska

  dr Rafał Lisiakiewicz

  dr Andrzej Laskowski

  dr Błażej Mazur

  dr Monika Musiał-Malago

  dr Michał Możdżeń

   

  Komisja ds. Konkursów przeprowadzanych w KGAP

   

  dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK – przewodniczący

  Dyrektor Instytutu KGAP w którym przeprowadzany jest konkurs

  Kierownik Katedry KGAP w której przeprowadzany jest konkurs

  dr hab. Leszek Kusak, prof. UEK

  dr hab. Ambroży Mituś, prof. UEK

  dr hab. Łukasz Mamica, prof. UEK

  dr hab. Andrzej Słaboń, prof. UEK

  dr Piotr Lityński

   

  Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej 

  dr hab. Leszek Kusak, prof. UEK – przewodniczący

  dr hab. Andrzej Słaboń, prof. UEK

  dr hab. Katarzyna Warmińska-Zygmunt, prof. UEK

  dr hab. Magdalena Zdun, prof. UEK

  dr Marcin Grzybowski

  dr Konrad Pędziwiatr

  dr Joanna Sanetra-Szeliga

  dr Bernadetta Zawilińska

   

  Zespół ds. Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej

  dr hab. Jacek Klich, prof. UEK – przewodniczący
  dr Łukasz Danel
  dr inż. Mateusz Ilba
  dr Michał Kudłacz
  dr Katarzyna Kwarcińska
  dr Agnieszka Latosińska
  dr Jakub Olech
  dr Piotr Serafin
  dr inż. Paulina Śliz

   

  Zespół ds. Promocji

  dr Jerzy Bukowski – przewodniczący

  dr Jakub Głowacki

  dr inż. Artur Hołuj

  dr Katarzyna Kwarcińska

  dr Michał Wiśniewski

  lic. Anna Nowińska