Kontrast
  • English

  • Publikacja Poza Horyzont – Kurs na Edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce”

    Właśnie ukazał się najnowszy raport   „Poza Horyzont – Kurs na Edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce”. Powstał on dzięki zaangażowaniu badaczy z różnych dziedzin, współpracujących z praktykami ze świata edukacji, biznesu i sfery polityki publicznej.

    Autorzy próbują odpowiedzieć w nim na pytanie o to, jakie kompetencje okażą się kluczowe w przyszłości. Biorąc pod uwagę m.in. kształtujące się megatrendy oraz powiązane z nimi wyzwania rozwojowe dla Polski, zespół ekspertów przygotował rekomendacje dotyczące kształtu nowego systemu edukacji i sposobu jego ustanawiania.

    Aby zapoznać się z publikacją „Poza horyzont Kurs na edukację Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce”, zapraszamy na stronę https://fundacjagap.pl/program-dialog/

    Zapraszamy do lektury!