Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

W dniach 7-9 września 2017 r. Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO, kierowany przez prof. Jacka Purchlę, we współpracy z Association for Cultural Economics International (ACEI) zorganizował międzynarodową konferencję pt. „Eighth European Workshop on Applied Cultural Economics”. Była to kolejna odsłona cyklicznie odbywającego się wydarzenia naukowego pod auspicjami najważniejszej światowej organizacji skupiającej specjalistów w dziedzinie ekonomii kultury.

Założeniem konferencji jest stworzenie forum do dyskusji i wymiany informacji na temat ilościowych metod badań w zakresie ekonomii kultury, zarówno w skali mikro, jak i makro. Stanowi ono szansę spotkania ekonomistów specjalizujących się w tzw. applied cultural economics – analizach ekonometrycznych i statystycznych różnych kwestii związanych z funkcjonowaniem sektora kultury, produkcją dóbr i usług kultury oraz konsumpcją kulturalną.

W ramach tegorocznej konferencji dyskutowano m.in. nad takimi tematami jak: ekonomiczne aspekty funkcjonowania i konsumpcji oraz wartościowania usług teatralnych oraz muzealnych, popyt na dobra i usługi oferowane przez sektor filmowy oraz sektor wydawniczy, rynek muzyczny, rynek pracy i uwarunkowania ekonomiczne migracji artystów, determinanty i uwarunkowania konsumpcji kulturalnej, w tym skłonność do zapłaty za i uwarunkowania finansowania usług kulturalnych, międzynarodowa wymiana dóbr i usług kultury oraz efektywność ekonomiczna instytucji kultury.

W spotkaniu odbywającym się pod patronatem ACEI oraz Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wzięło udział ponad 50 osób z 16 krajów takich jak: Australia, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Niemcy, Polska, Rosja, Słowenia, Turcja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy. Wśród nich znaleźli się światowej sławy ekonomiści, prekursorzy pewnych nurtów badań ekonomicznych dotyczących kultury tacy jak prof. Ilde Rizzo z Uniwersytetu w Katanii, w zakresie ekonomii dziedzictwa kulturowego czy prof. John O’Hagan z Trinity College w Dublinie w zakresie badań migracji i skupień artystów oraz konsumpcji kulturalnej.

Po stronie polskiej całościową koncepcję konferencji we współpracy z ACEI opracowała oraz przebieg wydarzenia koordynowała prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz.

Skip to content