Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

Gala wręczenia dyplomów ukończenia programu klasy pod patronatem UEK w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

W dniu 16 grudnia 2022 roku, w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, odbyła się gala wręczenia dyplomów ukończenia programu klasy pod patronatem UEK w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. W uroczystości udział wzięli: · Dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK; · Prodziekan Kolegium Gospodarki i Administracji […]

Andrzej Laskowski doktorem habilitowanym w dyscyplinie nauki o sztuce

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 9 grudnia 2022 roku Rada Dyscypliny Nauki o Sztuce Uniwersytetu Jagiellońskiego nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce doktorowi Andrzejowi Laskowskiemu, adiunktowi w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej/UNESCO Chair for Heritage and Urban Studies. Podstawą do nadania stopnia był dorobek habilitanta oraz monografia […]

Seminarium Badawcze Kolegium GAP

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkich pracowników Kolegium GAP do wzięcia udziału w Seminarium Badawczym Kolegium GAP, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2022 r., godz. 14.45, w Sali Senackiej. Tematem najbliższego Seminarium będzie Podsumowanie ewaluacji jakości działalności naukowej w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej w latach 2017-2021 Zapraszam Państwa do udziału w nadchodzącym wydarzeniu.

Tomasz Kwarciński doktorem habilitowanym w dyscyplinie ekonomia i finanse

W dniu 24 października 2022 r. Rada Dyscypliny Ekonomia i Finanse Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nadała stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse dr. Tomaszowi Kwarcińskiemu. Podstawą do nadania stopnia było osiągnięcie naukowe w postaci cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych pt. „Problem normatywności w ekonomii”. Przedmiotem zainteresowania autora były w szczególności kategorie […]

Uroczyste posiedzenie Rady Kolegium GAP w związku z zakończeniem pracy w Uniwersytecie Profesorów Jerzego Kornasia, Tadeusza Kudłacza i Bogusława Luchtera

W dniu 7 grudnia br. w Sali Senackiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyło się Uroczyste posiedzenie Rady Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej z udziałem Członków Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji oraz Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna. Posiedzenie zostało zorganizowane z myślą o podziękowaniu za pracę, troskę i wysiłek włożony przez Panów Profesorów Jerzego […]

Porozumienie o współpracy z NiK

2 grudnia 2022 w murach naszej Uczelni podpisane zostało porozumienie o współpracy między Najwyższą Izbą Kontroli a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Podczas spotkania Najwyższą Izbę Kontroli reprezentował prezes Pan Marian Banaś. JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK podpisał z NIK porozumienie, na mocy którego strony nawiązują współpracę w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń […]

Porozumienie o współpracy z Masaryk Institute od Advanced Studies z Czech Technical University w Pradze

2 grudnia 2022 roku, Dziekan Kolegium GAP dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK oraz Masaryk Institute od Advanced Studies z Czech Technical University w Pradze. Z tej okazji odbyło się spotkanie, na którym Instytut Masaryka reprezentowały doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. oraz Ing. […]

Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego na szkoleniach z zakresu Industry 4.0 i entrepreneurs’ adaptive capacity

We wrześniu i listopadzie 2022 w Uniwersytecie w Jaén odbyły się warsztaty z zakresu Industry 4.0 i zdolności adaptacyjnej przedsiębiorców, w których wzięli udział pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Warsztaty były jednym elementów projektu „Teaching Digital Entrepreneurship” finansowanego w ramach programu Erasmus+ partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego. Uniwersytet Ekonomiczny występuje w roli koordynatora projektu […]

Uroczysta Graduacja Absolwentów Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

W czwartek, 17.11.2022 r. w Starej Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, odbyła się Uroczysta Graduacja Absolwentów Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej. W uroczystości wzięli udział m.in. JM Rektor i Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, Dziekan Kolegium, Dyrektorzy Instytutów, Promotorzy, Recenzenci, Wykładowcy oraz goście specjalni. Uroczystość swoim występem uświetnili Artyści z Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego […]

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 dla klasy pod patronatem UEK w Liceum Ogólnokształcącym im. Josephine Gebert w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w podkrakowskich Piekarach

W dniu 27 października 2022 roku, w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2022/2023 dla klasy pod patronatem UEK w Liceum Ogólnokształcącym im. Josephine Gebert w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w podkrakowskich Piekarach. Licealiści rozpoczęli czteroletni kurs akademicki pt. „Ład polityczny i ekonomiczny świata”. W uroczystości udział wzięli: a […]

RZESZÓW JAKO RODZĄCA SIĘ METROPOLIA

W dniach  21-22 października 2022 r. odbyło się pierwsze seminarium naukowo-dydaktyczne zorganizowane przez Katedrę Historii Gospodarczej i Społecznej/UNESCO Chair for Heritage and Urban Studies dedykowane studentom kierunku Studia miejskie. Seminarium miało charakter wyjazdowy – do Rzeszowa i odbywało się pod hasłem Rzeszów jako rodząca się metropolia.Nad seminarium patronat objął Prezydent Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek. Uczestnikami […]

Skip to content