Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

2 grudnia 2022 w murach naszej Uczelni podpisane zostało porozumienie o współpracy między Najwyższą Izbą Kontroli a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Podczas spotkania Najwyższą Izbę Kontroli reprezentował prezes Pan Marian Banaś. JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK podpisał z NIK porozumienie, na mocy którego strony nawiązują współpracę w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń przy realizacji przedsięwzięć i projektów naukowo-dydaktycznych.

Niniejsze działania będą realizowane m. in. poprzez opracowywanie projektów wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych i naukowych, organizację tematycznych konferencji i seminariów, wizyt studyjnych dla studentów lub uczestników studiów podyplomowych, a także tworzenie i opracowanie specjalności, programów kształcenia, kursów lub przedmiotów w ramach studiów podyplomowych, zgodnych z profilem działalności UEK. Podpisane porozumienie pozwoli również na odbywanie przez studentów UEK praktyki dyplomowej lub stażu w strukturach NIK.

W uroczystym podpisaniu tego ważnego dokumentu, prócz wymienionych wyżej sygnatariuszy, udział wzięli:

· dr hab. Piotr Buła, prof. UEK – Prorektor ds. Projektów i Współpracy,

· dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK – Dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej,

· dr hab. Ambroży Mituś, prof. UEK –Dyrektor Instytutu Polityk Publicznych i Administracji,

· dr hab. Łukasz Mamica, prof. UEK – Kierownik Katedry Gospodarki Publicznej,

· dr hab. Mateusz Pipień, prof. UEK – Kierownik Katedry Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej,

· Dorota Smolińska – Kierownik Dziekanatu Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej,

· Jolanta Stawska – Dyrektor Delegatury NIK w Krakowie,

· Jarosław Melnarowicz – p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego,

· Stanisław Dziwisz – Radca Prezesa NIK.

Porozumienie zostało podpisane na czas nieokreślony. Ma formułę otwartą, która pozwala na wyznaczanie i realizację nowych obszarów współpracy.

zdjęcie przedstawia delegację z NiK oraz delegację z UEK
Skip to content