Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

W dniu 24 października 2022 r. Rada Dyscypliny Ekonomia i Finanse Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nadała stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse dr. Tomaszowi Kwarcińskiemu.

Podstawą do nadania stopnia było osiągnięcie naukowe w postaci cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych pt. „Problem normatywności w ekonomii”. Przedmiotem zainteresowania autora były w szczególności kategorie użyteczności i dobrobytu, występujące w teoriach ekonomicznych. Po dokonaniu rekonstrukcji oraz krytyki neoklasycznej koncepcji dobrobytu sformułowane zostały podstawowe założenia hybrydowej koncepcji dobrobytu. Następnie, koncepcja ta została zoperacjonalizowana i wykorzystana w badaniach empirycznych. Podjęte przez Autora rozważania zmierzają do uzasadnienia tezy, że maksymalizacja użyteczności nie jest satysfakcjonującą podstawą oceny konkurencyjnych stanów świata i należy zmierzać w kierunku wzbogaconego aksjologicznie pomiaru dobrobytu.

Skip to content