Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

We wrześniu i listopadzie 2022 w Uniwersytecie w Jaén odbyły się warsztaty z zakresu Industry 4.0 i zdolności adaptacyjnej przedsiębiorców, w których wzięli udział pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Warsztaty były jednym elementów projektu „Teaching Digital Entrepreneurship” finansowanego w ramach programu Erasmus+ partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego. Uniwersytet Ekonomiczny występuje w roli koordynatora projektu i lidera międzynarodowego konsorcjum.

Powszechne wykorzystanie nowoczesnych technologii i wpływ gospodarki cyfrowej wymuszają zmiany nie tylko w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, ale również w sposobie nauczania przedsiębiorczości. Programy nauczania, aby były aktualne, powinny uwzględniać zmiany dokonujące się na rynku. W odpowiedzi na zachodzące procesy międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, realizuje projekt „Teaching Digital Entrepreneurship”, którego celem jest wypracowanie rozwiązań podnoszących jakość kształcenia i odpowiadających współczesnym potrzebom społeczeństwa i gospodarki.

We wrześniu i listopadzie 2022 podczas dwóch trzydniowych szkoleń odbywających się na kampusie naukowo-technologicznym w Linares (Hiszpania) uczestnicy reprezentujący sześć uczelni partnerskich brali udział warsztatach i seminariach z zakresu automatyki, robotyki, systemów cyberfizycznych, IoT, sztucznej inteligencji oraz wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Odwiedzili również lokalne firmy wykorzystujące rozwiązania z zakresu Industry 4.0 w codziennej działalności. W ramach szkolenia odbyły się również dyskusje z praktykami, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami na temat wyzwań i korzyści z wprowadzania zaawansowanych technologii.

Warsztaty stanowiły źródło nowej wiedzy z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii optymalizujących pracę firm, co w efekcie umożliwi wykorzystanie tych informacji w przygotowywaniu programów nauczania przedsiębiorczości.

Inicjatywa „Teaching Digital Entrepreneurship” została przygotowana pod kierownictwem prof. dr. hab. Marka Ćwiklickiego z Katedry Zarządzania Organizacjami Publicznymi. W projekcie uczestniczą uczelnie partnerskie: University of Jaén (Hiszpania), Borys Grinchenko Kyiv University (Ukraina), University of Naples Parthenope (Włochy), Vienna University of Economics and Business (Austria), University of Salerno (Włochy) oraz University of Foggia (Włochy). W ramach projektu powstały do tej pory następujące produkty: wytyczne do nauczania przedsiębiorczości cyfrowej, textbook Doing business digitally, casebook How to do business in digital era oraz sylabusy do przedmiotów z zakresu przedsiębiorczości cyfrowej. Informacje na temat projektu można na bieżąco śledzić na stronie internetowej: ted.uek.krakow.pl Project TED – Teaching Digital Entrepreneurship (uek.krakow.pl)

Logo projektu
Logo projektu
Skip to content