W dniu 25 maja br. w Sali Senackiej odbyło się X Seminarium Badawcze Kolegium GAP, którego tematem przewodnim była Działalność naukowo-badawcza w UEK.

Gościem seminarium był prof. dr hab. Paweł Lula, Prorektor ds. Nauki, który przedstawił aktualne informacje na temat wspierania rozwoju działalności badawczej w UEK w tym projektowanych zasad okresowej oceny pracowniczej w obszarze działalności naukowej. W trakcie dyskusji uczestnicy Seminarium podzielili się swoimi spostrzeżeniami i wnioskami, a także zadawali pytania. W drugiej części Seminarium jego uczestnicy mieli możliwość odbycia bezpośrednich rozmów przy kawie i drobnym poczęstunku.

Podczas wydarzenia dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK, Dziekan Kolegium Gospodarki
i Administracji Publicznej zaprosił pracowników Kolegium do udziału w XI Seminarium Badawczym Kolegium GAP, które odbędzie się w dniu 22 czerwca br. o godzinie 14:45 za pośrednictwem aplikacji ZOOM.