Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich UEK zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. „Definiowanie miasta – przyszłość i przeszłość (Teoria – praktyka  – dydaktyka)”, która odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2022 roku na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Budynek Główny, Stara Aula).

Konferencji przyświecają dwa zasadnicze cele: integracja środowiska naukowego UEK wokół zagadnień miejskich i gospodarki przestrzennej oraz promocja i dalszy rozwój naszej działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej. Mamy nadzieję, że ukazanie naszego wielodyscyplinarnego dorobku naukowego w zakresie badań nad miastem i miejskimi obszarami funkcjonalnymi, stanie się okazją nie tylko do naukowej dyskusji, ale także stworzy przestrzeń integracji Społeczności Akademickiej UEK.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji, który dostępny jest TUTAJ.

Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur.

Liczymy na Państwa udział w konferencji!

Prosimy o przesyłanie potwierdzeń udziału w konferencji na adres: salamonj@uek.krakow.pl  do dnia 14 czerwca 2022 roku.