Rusza rekrutacja na podyplomowe studia realizowane przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Swoje kwalifikacje będą mogli podnieść i pracownicy, i zarządzający

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej to jednostka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Działalność badawczo-wdrożeniową, doradczą i edukacyjną prowadzi od 1997 r. – Na naszych studiach podyplomowych przekazujemy wiedzę, która łączy sferę akademicką – badania i teorię – z praktyką. Jako uniwersytecka jednostka od lat współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi partnerami, realizując projekty służące doskonaleniu działalności administracji samorządowej i rządowej – podkreśla Piotr Kopyciński, dyrektor MSAP UEK.

Już 13 czerwca br. Szkoła otwiera rekrutację na dwa kierunki studiów podyplomowych: Administracja oraz Zarządzanie w Administracji Publicznej.

Administracja. Celem tych studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności użytecznych w skutecznym i profesjonalnym wykonywaniu zadań oraz rozwiązywaniu coraz bardziej złożonych problemów, przed którymi stają organy władzy i administracji publicznej. Program obejmuje zajęcia uwzględniające interdyscyplinarność i złożoność administracji publicznej, wymagającej od swych kadr znajomości zagadnień prawnych, finansowych oraz organizacyjnych. W programie m.in. zarządzanie publiczne, etyka, komunikacja w administracji publicznej. Studia są skierowane zarówno do pracowników organów władzy i administracji publicznej (rządowej i samorządowej), urzędów gmin, stanu cywilnego itp.

Program dwusemestralnych studiów podyplomowych Administracja obejmuje 189 godz. zajęć.

Zarządzanie w administracji publicznej. Te studia mają poszerzyć kompetencje zawodowe pracowników administracji publicznej – również w kierunku projektowania, wdrażania i oceny efektywności przedsięwzięć oraz programów publicznych. Studenci zapoznają się z narzędziami niezbędnymi do organizacji pracy administracyjnej, technik negocjacji i skutecznej komunikacji. Jak przekonują organizatorzy, to „studia dla menedżerów administracji publicznej”. Program dwusemestralnych studiów podyplomowych Zarządzanie w administracji publicznej obejmuje 188 godz. Zajęć i różne formy dydaktyczne: od wykładów poprzez konwersatoria do ćwiczeń i seminariów.

– W ostatnich latach profesjonalizacja działań samorządów postępuje bardzo szybko. To w wielu aspektach przypomina zarządzanie w sektorze dużego biznesu. Mamy tego świadomość, a do tego wyzwania dostosowujemy program i wybieramy osoby prowadzące zajęcia – przyznaje Piotr Kopyciński.

Atutem studiów podyplomowych MSAP UEK jest baza wykładowców tworzona przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także praktyków i ekspertów pracujących na co dzień w administracji.

Oba kierunki ruszają IX/X 2022 r. Zajęcia będą prowadzone w weekendy i są zaplanowane w formie hybrydowej (po ustaleniach ze słuchaczami).

Dr Piotr Kopyciński: – Ostatnie lata były dla administracji publicznej szczególnie trudne. To pandemia, zmiany w podatkach i we wpływach samorządów, od lutego wojna w Ukrainie, która stała się zupełnie nowym wyzwaniem dla polskich instytucji publicznych – od samorządów gminnych, po urzędy marszałkowskie i wojewódzkie. Studia podyplomowe oferowane przez MSAP UEK są na pewno dobrym sposobem na podniesienie kompetencji niezbędnych w szybko zmieniającym się otoczeniu.

———

WWW: https://msap.uek.krakow.pl/

Kontakt: e-mail: wladyka@uek.krakow.pl; tel: 12-293-75-83

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Szuka rozwiązań służących wzrostowi zdolności władz lokalnych, regionalnych i centralnych do inicjowania, wspierania i realizacji przedsięwzięć rozwojowych. Korzysta z akademickiego zaplecza Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, współpracuje z biznesem i samorządami.

W ramach MSAP UEK działa Centrum Polityk Publicznych, z którym współpracuje kilkudziesięciu ekspertów z wiodących krajowych i międzynarodowych ośrodków badawczych. Zespoły funkcjonujące w ramach CPP pracują nad projektami dotyczącymi m.in: gospodarki, finansów, nauki, samorządu, środowiska, usług publicznych, zarządzania publicznego. Efektem prac zespołów są raporty, które w różnej formie są prezentowane przez Centrum: https://politykipubliczne.pl/o-nas/