Pierwsza habilitacja z dyscypliny nauki o polityce i administracji nadana przez Radę Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W dniu 6 lipca 2022 Rada Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nadała tytuł doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji dr Magdalenie Jelonek. Jest to pierwszy tytuł nadany w tej dyscyplinie na UEK. Podstawą do nadania tytułu było osiągnięcie naukowe – monografia Jelonek M. (2020). Z uczelni na rynek pracy: indywidualne decyzje, mechanizmy społeczne a polityki publiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (ISBN: 978-83-66470-67-5). Zachęcamy do zapoznania się z książką!

Okładka książki prof. Magdaleny Jelonek pt. Z uczelni na rynek pracy. Indywidualne decyzje, mechanizmy społeczne a polityki publiczne