Instytut Pracy i Spraw Socjalnych zaprasza do udziału w konkursie. Prace należy zgłaszać do 30.09.2022. W bieżącym roku pula nagród fundowanych przez MEiN sięga 25 000 zł. Nagrody finansowane są z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. 

Konkurs został objęty patronatem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w związku z czym Minister Rodziny i Polityki Społecznej może przyznać nagrody specjalne w trzech obszarach:

problemy pracy, polityka społeczna oraz prawo pracy i zbiorowe stosunki pracy w ramach nauk o pracy i polityce społecznej ( oddzielnie w kategorii prac magisterskich i prac doktorskich).

Najlepsza praca z zakresu ubezpieczeń społecznych może być nagrodzona nagrodą specjalną Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej https://www.ipiss.com.pl/?konkurs-mgr-i-dr=zasady-zglaszania-prac.