Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego”

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego”

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego”, której hasłem przewodnim jest „Nowe technologie w sektorze publicznym”. Konferencja odbędzie się 1-2 czerwca 2023 r. w Krakowie.

Cel konferencji 

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych trendów, koncepcji, modeli, które powstają, aby rozwiązywać problemy społeczne przez działalność w sektorze biznesowym, publicznym i akademickim. Wyrażamy nadzieję, że proponowana tematyka przyczyni się do rozwoju metodologicznego zarządzania publicznego i wzbogaci dostępną wiedzę o funkcjonowaniu i wspieraniu wdrożenia nowych technologii
w sektorze publicznym. 

Oprócz celu naukowego przedstawionego powyżej, naszym zamierzeniem jest, aby ta konferencja była forum wymiany wiedzy i doświadczeń między praktykami a naukowcami zajmującymi się zagadnieniami związanymi z nowymi technologiami w sektorze publicznym. Liczymy na to, że powiązanie nauki
z praktyką pozwoli na wykorzystanie potencjalnych możliwości w kreowaniu projektów badawczych dostosowanych do potrzeb organizacji działających w sferze publicznej. 

Tematyka konferencji 

  1. Digitalizacja w sektorze publicznym. 
  2. Wdrażanie nowych technologii w sektorze publicznym. 
  3. Wyzwania stosowania nowych technologii w sektorze publicznym. 
  4. Nowe technologie w relacjach: rząd-obywatel, rząd-biznes, rząd-pracownik, rząd-rząd. 
  5. Otwarte dane. 
  6. Bariery wdrażania nowych technologii. 
  7. E-demokracja i e-partycypacja. 
  8. Społeczeństwo 5.0. 
  9. Zarządzanie finansami publicznymi. 

Ramowy program konferencji 

1.06.2023, czwartek  1 dzień Konferencji  
10:00–10:30  Rozpoczęcie konferencji  
10:30–12:30  Sesje plenarne / VI Zjazd Katedr i Zakładów Zarządzania Publicznego  Jak uczyć zarządzania publicznego?  
12:30–13:30  Przerwa   
13:30–16:00  Finanse w sektorze publicznym / Sesje równoległe  
wieczorem  Wycieczka/lokalna atrakcja i uroczysta kolacja  
    
1.06.2023, piątek  2 dzień konferencji  
9:30–12:00  Nowe technologie w sektorze publicznym /Sesje równoległa  
12:00–12:30  Podsumowanie konferencji  

 

Zgłoszenia 

Zgłoszenia na konferencję (szablon abstraktu) prosimy przesyłać do 11 maja 2023 r. przez formularz kart zgłoszenia dostępny również na stronie: http://koncepcje.uek.krakow.pl/ 

Organizatorzy: 

Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 
Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.

Patronat  

Honorowy patronat: J.M. Rektor UEK prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur,
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Krakowie,
Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Oddział Katowice,
Polska Sieć Zarządzania Publicznego. 

Kontakt: 

Sprawy merytoryczne (referaty, publikacja itp.): prof. dr hab. Marek Ćwiklicki
e-mail: marek.cwiklicki@uek.krakow.pl  

Sprawy organizacyjne: mgr Dorota Bentke
e-mail: koncepcje@uek.krakow.pl
tel. 12 293 50 51 

Skip to content